Værftsindustri

170.000 polske værftsjob på spil

Stettin, Gdynia og Gdansk risikerer at dele skæbne med den nordjyske værftsindustri

GDYNIA:Wlodzimierz Ziolkowski har kun to-tre måneders erfaring som førstestyrmand på Polens største skibsværft, Stocznia Gdynia. Hans koncentrerede ansigt og den stilfærdige, beherskede stemmeføring fortæller tydeligt, at her er en opgave, der kræver hans fulde opmærksomhed hver time døgnet rundt. I den sidste ende handler krisen i polsk værftsindustri om 170.000 job inden for skibsbygning og beslægtede erhverv i i hele Østersøregionen mellem Stettin, Gdynia og Gdansk. Så selv om Gdynia-chefen kun har det umiddelbare ansvar for en besætning på 7300 mand, vil hans evne til at styre skuden gennem skærene få betydning for lige så mange arbejdspladser, som det private erhvervsliv i hele Nordjylland rummer. Og på mange måder vækker situationen i det nordlige Polen minder om den proces, nordjysk værftsindustri har gennemgået i det seneste tiår - og hvor polakkerne selv udgjorde en alvorlig konkurrent, som med lavere lønninger leverede en god del af stålarbejdet til Danyards skibe. Benhård konkurrence mellem værfter i Europa og Fjernøsten - især Sydkorea - og mellem de europæiske værfter indbyrdes truer fortsat værfternes eksistens. Og så hjælper det i virkeligheden så lidt, at værftet i Gdynia kan prale af at bygge de største containerskibe i Østersøområdet og råde over et fuldt moderne produktionsanlæg, når man skal konkurrere med statsstøtte af nærmest ubegrænset omfang. At medarbejderstaben skal barberes ned, hersker der slet ingen tvivl om, og en masse opgaver skal lægges ud til underleverandører, så de faste omkostninger skæres helt ind til det absolut nødvendige. Foreløbig tales der om at afskedige 1300-1400 af de ansatte i Gdynia som led i en gennemgribende rekonstruktionsplan. En plan hvis vigtigste element er tilførsel af ny kapital, som er afgørende for værfternes overlevelse. Netop som NORDJYSKE kiggede forbi, førte direktør Ziolkowski intensive forhandlinger med det polske modstykke til Erhvervsfremme Styrelsen om at få garantier på tre milliarder kroner til planen, som omfatter alle de tre store værftsselskaber. Mange i det lokale erhvervsliv giver kun den løsning få chancer, men Gdynia-værftets direktør fremhæver, at pengene sammen med privat kapital skal gøre muligt at gå i gang med at bygge de over 30 skibe, som ordrebogen rummer. - Selvfølgelig ville det bedste være, hvis værfterne selv kunne klare finansieringen. Sådan er situationen bare ikke. Der er ingen grund til at skjule, at vi befinder os i en meget vanskelig fase med mange risikomomenter, men selvfølgelig tror jeg på, at det kan lade sig gøre at sikre værftets overlevelse, ellers havde jeg ikke påtaget mig opgaven, siger Wlodzimierz Ziolkowski, som for 30 år siden indledte sin erhvervskarriere ved Lech Walesas berømte Lenin-skibsværft i nabobyen Gdansk. De polske værfter er forlængst privatiseret - staten ejer dog fortsat en fjerdedel af selskabet - men på andre punkter har elementer fra planøkonomiens dage i det socialistiske Polen overlevet. Eksempelvis har værftet haft sin egen motorfabrik - 200 kilometer borte i Poznan, ligesom stålet er blevet leveret fra et datterselskab langt borte. Nu skal værftsselskabets indsats koncentreres om kerneforretningen, selve skibsbygningen, og udenforstående aktører skal stå for leverancer af råvarer og færdige komponenter. - Det hele skal koordineres herfra og i samarbejde med de vore partnere, og vi tager den mest moderne software i brug til at sikre logistikken. Selv om det naturligvis ikke klares fra den ene dag til den anden, så er projektet så godt som på plads. Men ingen siger, at det stopper her. Og yderligere rationalisering og effektivisering kan naturligvis blive nødvendig i fremtiden, siger værftsdirektøren med et forsigtigt smil. Til gengæld behøver han ikke bekymre sig om nye vilkår ved Polens indtræden i EU. Unionens regler har længe dannet mønster for de tilsvarende polske, og inden årets udgang er der fuld overensstemmelse mellem de nationale regler, og dem der gælder i Bruxelles. - Alt det har vi været i stand til at opfylde, og så vil det være for ærgerligt, hvis man sætter hele værftsindustriens teknologiske udvikling og kompetence over styr som følge af et simpelt finansieringsproblem. Det er jo ikke ny støtte vi taler om, understreger Wlodzimierz Ziolkowski.