170 er KOL-rehabiliteret

Jammerbugt ligger i top blandt nordjyske kommuner.

Sundhedskoordinator Maj-Britt Gulstad er meget tilfreds med rehabiliteringsindsatsen for KOL-patienter i Jammerbugt Kommune. Arkivfoto: Michael Koch

Sundhedskoordinator Maj-Britt Gulstad er meget tilfreds med rehabiliteringsindsatsen for KOL-patienter i Jammerbugt Kommune. Arkivfoto: Michael Koch

Det er den internationale KOL-dag i dag, men sundhedsafdelingen i Jammerbugt Kommune har valgt ikke at markere dagen. - Vi har simpelthen haft så mange henvendelse fra borgere, siden vi tog fat på KOL-rehabilitering for halvandet år siden, at vi føler, at nu skal der også bruges kræfter på andre indsatsområder. Vi stopper ikke med KOL-rehabilitering. Alle borgere er velkommen til at få foretaget en lungefunktionsprøve, hvis de frygter at være ramt af KOL. Konstateres KOL hos disse personer, så kommer de selvfølgelig straks i gang med et rehabiliteringsforløb, forklarer sundhedskoordinator Maj-Britt Gulstad. - Vi er ved at omstrukturere hele rehabiliteringsområdet med henblik på at få lagt mere træning ude i naturen. Formålet med den kommunale rehabiliteringstilbud til borgere med KOL er at øge både den fysiske form, forståelse for symptomerne, kompetencer til at handle og styre eget liv og håndtere følelser omkring sygdommen. - På kurserne bliver deltagerne støttet i at gøre hverdagen bedre og deltagerne får redskaber til at håndtere angsten for at være fysisk aktiv og få åndenød. Kronikerenheden Nordjylland har opgjort antal henviste til KOL-reahbilitering. Fra 240 personer i 1. halvår 2010 til 421 i samme periode i år. Alene i Jammerbugt Kommune blev der i årets første seks måneder henvist 42 personer. Til sammenligning var tallet for Aalborg 156, Hjørring 19, brønderslev 34, Thisted 31 og Vesthimmerland 25. - Siden vi tog fat på KOL-rehabilitering i Jammerbugt Kommune har vi haft 170 personer gennem forløbet, afslører Maj-Britt Gulstad. Ud over det kommunale tilbud har Frivillighuset været medvirkede til at etablere en KOL-gruppe, der havde sit første møde i august. Siden har gruppen set på den medicin, der tilbydes KOL-ramte personer. - Jeg kan kun rose det arbejde, de laver i KOL-gruppe. De samler faktisk 30 fremmødte til deres møder. Det er lige så mange, som kommer til det lignende arrangement i Aalborg. Næste møde i gruppen holdes onsdag 30. november i Brovst Hallen, hvor KOL-sygeplejerske Violeta Bojadzig sammen med en fortæller om deres forskningsprojekt "At være pårørende til KOL-patient."