Slagterier

170 mister jobbet

170 personer, heraf 150 slagteriarbejdere, står uden job efter lukningen af det blot to år gamle slagteri Danish Meat Company i Vrå.

Der kommer måske atter liv bag murerne på det lukkede slagteri i Vrå.  Arkivfoto: Martin Damgård

Der kommer måske atter liv bag murerne på det lukkede slagteri i Vrå. Arkivfoto: Martin Damgård

Ifølge virksomhedens ledelse gør et generelt vanskeligt marked for slagtesvin kombineret med den finansielle krise det umuligt at fortsætte virksomheden. Forsøg på at tiltrække nye investorer med henblik på fortsat drift er ikke lykkedes. Lovede fremtid Så sent som først på sommeren så fremtiden ellers lovende ud for virksomheden. I maj fortalte administrerende direktør Carsten Sørensen NORDJYSKE Medier om en planlagt udvidelse af produktionen i løbet af det kommende års tid. Ifølge direktøren ville slagteriet ved en udvidelse af kølerumskapaciteten kunne øge antallet af slagtesvin fra 7000 til 10.000 grise om ugen. I den forbindelse blev det oplyst, at det kunne gøres uden de helt store investeringer, samt at slagteriet ikke var ramt af den generelle nedgang i branchen, der ellers kæmper for at skaffe grise nok. Leverandørerne har fået besked på ikke at levere svin til slagtning onsdag. Det er ikke lykkedes NORDJYSKE at få yderligere kommentarer til sagen.