1700 kr. at hente i skrotpræmie

Gamle biler skæmmer, men det kan godt betale sig at fjerne dem selv

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

I tre år har be­boe­re på Rev­lin­ge­bak­ken måt­tet tåle sy­net af den­ne ef­ter­lad­te bil. Den oran­ge sed­del i bag­ru­den er en hil­sen fra po­li­ti­et, da­te­ret 11. no­vem­ber 2007. I sid­ste uge kom der en ny an­mel­del­se til po­li­ti­et. Mås­ke sker der nu no­get.

AALBORG:- Hvad gør man, når der står en udbrændt bil og skæmmer landskabet? Berit Porse Rytter, indehaver af Motel Europa, har mistet tålmodigheden. Siden 22. december har der stået et lig af en bil på den offentlige parkeringsplads ved landevejen neden for motellet. - Gæsterne spørger, om det er noget vi samler på, siger hun. Glemt Berit Porse Rytter kender forhistorien. Bilen brændte 22. december. Både politi og Beredskabscenter var der. Branden blev slukket, men mere skete der ikke. Et par dage senere var der nogen, der havde fundet anledning til at fjerne hjulene og erstatte dem med fire grønne mælkekasser. Mellem jul og nytår blev der smidt et par kanonslag ind i bilen. Der opstod ny brand. Beredskabscenter og politi var igen til stede. Forrige fredag kontaktede Berit Porse Rytter kommunen og fik at vide, at der var sket en procedurefejl. Hun blev ikke så meget klogere. Bilen står der stadig. Ifølge politikommissær Bent Østergaard Jensen, færdselsafdelingen, Nordjyllands Politi, Aalborg, står man årligt med omkring 250 efterladte biler i den gamle Aalborg Politikreds. Ejerens ansvar En efterladt bil er ejerens ansvar at få fjernet, medmindre den er til gene for trafikken, så sørger politiet for det. Proceduren er almindeligvis den, at politiet i tilfælde af en efterladt bil vil sætte et udredningsarbejde i gang omkring tyveri, evt. forsikring og lignende. Er bilens ejer fundet, sættes en orangefarvet seddel på med opfordring om at få den fjernet inden for 48 timer. Sker det ikke, er taksten en bøde på 500 kr. samt et beløb for at få den transporteret til skrot. - Ejerne kunne i virkeligheden lige så godt gøre det selv og dermed modtage de 1700 kr., som ydes i skrotpræmie, siger Bent Østergaard. Når det ikke sker altid, skyldes det formentlig, at det drejer sig om gamle biler, som man ikke har nogen særlig interesse i. Desuden kan det hænde, at politiet ikke får fulgt op på sager som disse. Efterladte biler, som man ikke kan finde nogen ejere til, vil være kommunens opgave som miljø- og vejmyndighed at få bortskaffet. Derimod har det offentlige ingen adgang til at blande sig i, hvad der efterlades på private områder. Det være sig såvel private p-pladser som private parceller.