171 mio. kr. i minus

Kommunens endelige resultat for 2007 viser et underskud på 171,4 millioner kroner på det skattefinansierede område, hvilket politikere og embedsmænd betegner som utilfredsstillende.

De 171,4 mio. kroner udgør forskellen på indtægter og udgifter på det skattefinansierede område. Reelt er kommunens finansieringsbehov dog højere. Behovet er ikke 171,4 millioner kroner, men 216 millioner kroner, fordi kommunen også skal afdrage på sin gæld. Da man lagde budget for 2007 opererede man med et overskud på 30 mio. kroner. Når det gik så galt i 2007, skyldes det blandt andet, at man ved budgetlægningen i efteråret 2006 tog udgangspunkt i de fire gamle kommuners 2006-budgetter inklusive en prisfremskrivning. I 2007 blev de fire kommuners regnskaber så fremlagt, og da viste det sig, at de fire kommuners 2006-budgetter havde været altfor optimistiske. I virkeligheden holdt budgetterne ikke. Regnskaberne for de fire kommuner viste samlet set et underskud. Men da var det for sent, selvom politikerne i efteråret 2007 forsøgte at rydde op og korrigere 2007 budgettet med tillægsbevillinger. Da politikerne lagde budget for 2007 i Ny Hjørring kommune forudsatte de desuden en rationaliseringsgevinst på tre procent. Disse rationaliseringsgevinster er kommet langsommere end forventet. I stedet for de forventede rationaliseringsgevinster har kommunen i 2007 tværtimod oplevet et stærkt stigende udgiftspres i mange sektorer. Oveni udgiftspresset har man måttet døje med et økonomistyringssystem fra KMD, som ikke har fungeret optimalt. - Vi er enige om, at resultatet er utilfredsstillende, men nu må vi se fremad. Fordelen ved endelig at kende resultatet er, at vi nu kender de reelle tal for udgiftsniveauet. Det vil hjælpe os, når vi skal lægge budget for 2009 senere på året, siger økonomiudvalgets næstformand, viceborgmester Viggo Bilde (UP). - Men nu er det slut med forklaringer. Vi skal have styr på økonomien og sikre at vore budgetter holder fremover. Økonomiudvalget anbefaler, at regnskabet sendes frem til revisionen.