EMNER

175 går efter at få job på AMA

Overvældende ansøgerfelt til skifteholdsarbejde på ammunitionsarsenalet

Ma­nu­elt og ma­ski­nelt ar­bej­de går hånd i hånd i man­ge af AMA’s værk­ste­der. Ma­ski­nen her spyt­ter 240 skar­pe pa­tro­ner ud i mi­nut­tet. Hver ene­ste pa­tron bli­ver kon­trol­le­ret med det blot­te øje, mens de pas­se­rer revy på sam­le­bån­det til den ma­ski­nel­le pak­ning i først plast­em­bal­la­ge, siden i stål­kas­ser. Foto: Carl Th. Poul­sen

Ma­nu­elt og ma­ski­nelt ar­bej­de går hånd i hånd i man­ge af AMA’s værk­ste­der. Ma­ski­nen her spyt­ter 240 skar­pe pa­tro­ner ud i mi­nut­tet. Hver ene­ste pa­tron bli­ver kon­trol­le­ret med det blot­te øje, mens de pas­se­rer revy på sam­le­bån­det til den ma­ski­nel­le pak­ning i først plast­em­bal­la­ge, siden i stål­kas­ser. Foto: Carl Th. Poul­sen

ELLING:Statens Ammunitionsarsenal i Elling (AMA) får ingen problemer med at udvide medarbejderstaben med 10-15 flere ansatte i produktionen. Fristen for at søge stillingerne er netop udløbet, og selv om der er tale om periodevis skifteholdsarbejde på tre skifte fordelt over hele døgnet er der kommet 175 ansøgere. - Det er helt overvældende, men 3F her i området er vist også hårdt ramt med over 20 procent ledige, påpeger chefen for AMA, Søren hansen. Han tilføjer, at ansættelsesudvalget har taget fat på at gennemgå og behandle de mange ansøgninger. - De nye medarbejdere skal starte hurtigst muligt i forskellige af vores værkstedsområder, for vi har masser af arbejde, siger Søren Hansen. Ansættelsesudvalget på AMA er sammensat af personaleadministration, værkstedsledere og tillidsrepræsentanter. - Det er en stor ansøgerskare, som vi skal have gået igennem for kvalifikationer, og også have ansøgere indkaldt til samtale, men vi arbejder så hurtigt, vi kan med sagen, supplerer fællestillidsmanden, Finn Dietz. Foruden 10-15 ufaglærte søgte AMA også yderligere en maskinarbejder, men i betragtning af den efterspørgsel, der i øvrigt er på maskinarbejdere i øjeblikket, var ansøgerfeltet til denne stilling beskeden. - Vi har ellers hele kavaleriet af maskiner at byde på, CNC-styrede, konventionelle og gnisttagningsanlæg, og gør meget ud af at uddanne nye folk også, idet vi årligt tager et par lærlinge ind, fortæller Søren Hansen. AMA har cirka 150 ansatte, heraf 110 i produktionen, og hvoraf cirka 25-30 er faglærte. Staten besluttede sidste år, at AMA skal sælges til private, fordi virksomheden ikke passer ind i det nye koncept for det danske forsvar, og der har meldt sig flere interesserede købere, fortrinsvis europæiske. Den endegyldige politiske beslutning om salget ventes dog næppe at være en realitet før tidligst til nytår. Samtidig har arsenalet travlt som aldrig før, og for overhovedet at kunne efterkomme ordrerne på ammunition og øvelseskomponenter samt destruktion af udfaset ammunition, har Forsvarskommandoen givet grønt lys for flere ansatte, end de normtal, virksomheden ellers var underlagt.