18-årig må 30 dage i fængsel for vold

Gav kæresten en lusing og skubbede hende ind mod køleskab

RANUM:En 18-årig mand fra Ranumegnen er ved en domsmandsret i Fjerritslev idømt 30 dages ubetinget fængsel for vold i gentagelsestilfælde. Den 18-årige var tiltalt for, at han en aften i oktober skulle have tildelt sin tidligere kæreste en lussing. Efter forklaringerne i retten havde de slået op et stykke tid forinden, men havde stadig kontakt via sms, hvor de ifølge begges forklaringer gensidig generede hinanden. Forulempede havde sendt en sms til tiltalte hvoraf fremgik at han var dum og træls, kvitteringen for denne meddelelse lød på, at forulempede ville blive smadret og sat på plads. Voldsepisoden fandt sted på Vitskøl Kloster. Den aften volden skulle være udøvet var tiltalte sammen med nogle kammerater mødt op for at hente en bekendt, der boede på Klosteret. Men da denne ikke var til stede, ville tiltalte i stedet i kontakt med forulempede. Denne havde været på arbejde og var gået i seng og var først vågnet, da tiltalte forlod hendes værelse efter at have rusket lidt i hende for at hun skulle vågne. Derefter var forulempede var stået op og gik ud i lokalerne for at finde ud af, hvad der var gang i. Hun mødte tiltalte, der ville i snak med hende, men det udviklede sig til skænderi og tumult, der endte med at tiltalte skubbede forulempede mod et køleskab og tildelte hende en lussing med flad hånd. Den forulempede pige var så traumatiseret af hændelsen, at hun havde været nødt til at fraflytte det værelse hun boede i, da volden blev begået. På begæring af sin bistandsadvokat blev tiltalte bedt om forlade retslokalet mens forulempede blev afhørt, idet hendes advokat fremførte, at det ikke ville være muligt at foretage afhøring af forulempede, hvis denne skulle ske face to face med tiltalte. Efter afhøringen af tiltalte var forulempede dog ikke mere påvirket af situationen end at hun indtog plads på tilhørerpladserne for at følge resten af retshandlingen. Det var en enig domsmandsret, der fandt tiltalte skyldig i at have slået en gang med flad hånd, og da han har en tidligere voldsdom, var der ikke mulighed for at gøre dommen betinget. Tiltalte, der skal betale sagens omkostninger, udbad sig betænkningstid med hensyn til anke til landsretten. Forulempede tog forbehold for fremsættelse af eventuelt erstatningskrav i tilfælde af psykiske men efter hændelsen.