Byggeri

18 boliger i stedet for træbarakker

Teknisk udvalg har givet den principielle tilladelse til byggeri langs Brogade i Hobro

HOBRO:Et to-etagers boligbyggeri med udnyttet tagetage vil måske skyde op langs Brogade i Hobro. Det er på det sted, hvor der i dag er rødmalede træbarakker, som senest er blevet anvendt af Fyrkat Antik. Ideen tilhører et ejendomsselskab i Hals, som gennem ingeniørfirmaet Svend Poulsen, Valsgaard, har haft den første føler ude til Hobro Kommune. Og det har ikke været forgæves. Teknisk udvalg har truffet den principielle beslutning, at der kan bygges boliger på stedet. - Men dermed ikke sagt, at bygherren bare har frit spil. Vedkommende har kun fået grønt lys til at udarbejde et konkret projekt. Først når vi har det, kan vi tage stilling til sagen som sådan, siger teknisk udvalgs formand, afdelingsleder Preben Christensen, Hobro. Indtil videre foreligger der kun nogle meget løse skitser i sagen, men der er dog enkelte konkrete holdepunkter. Bygherren ønsker et byggeri i to etager med udnyttet tagetage langs Brogade. Der påtænkes indrettet 18 lejligheder på hver omkring 80 kvadratmeter. Ejendommen placeres efter de foreløbige skitser på grunden ganske tæt ved forhuset, der har adresse på Adelgade 1. Det er en den ældre rødstensejendom, som Fyrkat Antik i sin tid brugte som udstillingslokale. Siden har der været kontorforretning i huset, og i dag er det indrettet dels med frisørsalon og dels med lokaler til et ejendomsmæglerfirma. Terknisk udvalg har både haft egen forvaltning og samt arkitektfirmaet H. Thule Hansen, Århus, til at kikke på de foreløbige skitser. I en arkitektonisk sammenhæng har det foreløbige projekt ikke fået høje karakterer, men den nære forklaring er, at det for bygherren i første omgang har været vigtigt at få en positiv tilkendegivelse, før det store apparat med udformning og projektering sættes i gang. Thule Hansen anerkender, at placeringen af byggeriet langs Brogade forekommer rigtig, men arkitektfirmaet har flere bemærkninger både i forholdet til højde, niveau i gadeplan, parkeringspladser, friarealer og afstand til det eksisterende forhus. - Jeg har ingen betænkeligheder ved at placere et toetagers hus på stedet, men det foreløbige projekt er ganske enkelt ikke godt nok, konkluderer Thule Hansen. Teknisk udvalg har taget disse bemærkninger til sig, men udvalgsformand Preben Christensen er ikke som sådan bekymret. - For bygherren har det i første omgang været vigtigt at få en principiel godkendelse til at opføre boliger på stedet. Den tilladelse har vi givet, og jeg glæder mig til at se det færdige projekt, siger Preben Christensen.