Redningsvæsen

18 elever startet i brandkorps

} UNGDOMSSKOLEN: 18 unge fra 7. til 10 årgang fra Løgstør Kommune har sagt ja tak til et tilbud fra Ungdomsskolen i Løgstør om at deltage i et nyt ungdomsbrandkorps. De har netop haft første undervisningstime på Løgstør Skole. Første gang var der udover introduktion også besøg på brandstationen samt mulighed for at møde de frivillige undervisere og instruktører. Sidst men ikke mindst blev der taget mål til de unges personlige uniform, som de får gratis udleveret. Planen er, at ungdomsbrandkorpset på et tidspunkt skal dække hele Vesthimmerland, idet de unge i de øvrige vesthimmerlandske kommuner også er tilbudt at komme med i ungdomsbrandkorpset. Undervisningen foregår i Løgstør. Udover at give de unge en god oplevelse, er initiativet også et forsøg på at rekruttere nye medlemmer til de rigtige redningsberedskaber. Al teoriundervisning bliver afholdt på Løgstør Skole, mens den praktisk del foregår på Falckstationen i Løgstør. Her stiller Løgtør Kommunes Redningsberedskab sit udstyr til rådighed. Der er planlagt 38 undervisningsaftner.