Lokalpolitik

18. feb. Lukkethed - hvad kan der gøres?

LÆSERBREV

ÅBENHED:Som det fremgik af Nordjyske lørdag, så jeg gerne, at vi i byrådet tog den store grydeske frem og afprøvede helt nye måder at tilrettelægge byrådets arbejde på – alt med det formål at øge gennemskueligheden i den politiske proces. At der ikke kan skabes et flertal for gennemgribende ændringer, kommer dog ikke bag på mig. Men det glæder mig at Henrik Christensen (S) (i indlæg 17.februar red.)deler min frustration over en tilknappet politisk proces. Henrik peger dog primært på nogle ting vi gør i forvejen nemlig møder med ”brugergrupper” og medarbejderne. Jeg er enig i, at vi skal fortsætte med disse møder. Henriks ”nye” forslag er, at vi holder byrådsmøderne på et tidspunkt, hvor borgerne har bedre muligheder for at komme, og at der efter mødet serveres en kop kaffe og en ostemad til byrødder OG tilhørerne. Det har vi begge prøvet i gamle Skørping Kommune og det savner jeg også. Henrik foreslår at temamøderne afskaffe, men hvis debatterne bare flyttes til udvalgene, som jeg fornemmer Henrik mener de skal, så ændre det ikke på lukketheden. Så længe vi har fagudvalgene, kan temamøder faktisk være en god ide. De kan være med til at fremme en samlet og overordnet prioritering af ressourcerne, men i modsætning til udvalgsmøder må temamøder gerne være åbne – hvad med at prøve det? Man kunne også ændre reglerne for spørgetiden, så det var muligt at komme og stille et spørgsmål uden forudgående skriftlig henvendelse en uge før mødet. Man kunne etablere et åbent debatforum på nettet. Et sådant har Det radikale Venstre allerede på landsplan (www.radikale.net). Her kan alle, medlemmer som ikke medlemmer, starte eller deltage i tematiserede debatter – noget tilsvarende kunne etableres i kommunalt regi. Man kunne også, når muligheden for elektroniske afstemninger er helt på plads, overveje at afholde vejledende afstemninger blandt borgerne. Der er rigtig mange muligheder. Det vigtigste er, at der hele tiden arbejdes med demokratiet, hvis vi altid gør ”som vi plejer” forstener det.