18 sundheds-centre på vej

100 millioner kroner til kommunale sundhedscentre - to placeres i Nordjylland

KØBENHAVN:18 nye sundhedscentre vil i løbet af det næste års tid se dagens lys rundt om i landet - to i Nordjylland. Regeringen og Dansk Folkeparti afslørede i går navnene på de 18 kommuner, der skal dele 100 millioner kroner, som er det beløb, politikerne har sat af til at få løbet sundhedscentrene i gang. Projekterne skal løbende vurderes og danne grundlag for de sundhedsopgaver kommunerne med kommunalreformen overtager fra amterne og sygehusene. - Det er en fornøjelse at støtte så mange fremsynede og vidt forskellige sundhedsprojekter. Kommunerne skal med kommunalreformen tage et større sundhedsansvar, og den store foretagsomhed, vi ser allerede nu, lover godt for fremtiden. Kommunerne har jo en særlig styrke, fordi de er tæt på borgerne, sagde indenrigs - og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i går. De 18 projekter og de 100 millioner kroner er fordelt stort set ligeligt i mellem de fem regioner, alligevel er der mindst to projekter, der skiller sig ud. I Brønderslev er det dyreste projekt til 9,2 millioner kroner. Det er et forsøg, hvor man skal genoptræne lungepatienter og diabetespatienter bl.a. i samarbejde med Nordjyllands Idrætshøjskloe. Netop den specialiserede forebyggelse er et område, sundhedseksperter med spænding venter på, hvor det kommer til at ligge efter kommunalreformen. Området er kendetegnet ved meget store transportomkostninger, og derfor nævnes sundhedscentre som både en faglig og især en økonomisk fornuftig løsning af den opgave. I Odense er der fem millioner kroner til etableringen af et sundhedscenterforsøg i bydelen Vollsmose. Særlige fokusområder i det projekt vil være traumatiserede indvandrere, psykisk syge og børn og børnefamilier. - For mig at se er det her et udtryk for styrken i sundhedscentertanken. At man lokalt og geografisk afgrænset kan indrette projekter, der passer til de nære forhold. Jeg mener ikke, at man skal lægge for stramme rammer ned over sundhedscentrene, siger Lone Møller, sundhedsordfører for Socialdemokraterne. Det andet nordjyske projekt placeres i Farsø Kommune og er i samarbejde med Løgstør, Aars og Aalestrup kommuner. Projektet satser på generel sundhedsfremme og forebyggelse, primært rettet mod udsatte grupper. Den vesthimmerlandske natur vil blive inddraget ved aktiviteter for denne gruppe. Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der har fordelt de 100 millioner kroner. Til de to nordjyske projekter er der i alt bevilget 16,5 milllioner kroner. - Bevillingen af penge til centrene får ikke direkte nogen betydning for Nordjyllands Amts økonomi. Men jeg synes, at det er glædeligt, at så stor en del af midlerne går til Nordjylland. Normalt regner vi med her til landsdelen at kunne hente omkring en tiendel, at beløbet, når staten laver den slags puljer. Her er vi oppe på at få mere en halvanden gange det beløb, som vi med rette kunne regne med, siger viceamtsborgmester Niels Kristian Kirketerp (V).