180 grader i Rema 1000-sag

Kommunens argumenter fik amtet til at vende rundt

HOBRO:Nordjyllands Amt står ikke længere i vejen for en ny Rema 1000-butik på Mariagervej 3. Det så ellers sort ud med butiksplanerne, fordi amtets tekniske forvaltning i efteråret erklærede byggeriet i strid med regionplanen. Embedsmændene lagde op til en protest, fordi de fandt, at byggeriet ikke passer ind i Hobros butiksmønster. Rema 1000 vil komme til at ligge for langt fra handelsområdet i centrum. Amtets politikere trak vejret en ekstra gang og gav de folkevalgte i Hobro mulighed for at komme med flere argumenter. Samtidig besøgte amtets folk åstedet. Det medførte en ny indstilling: En Rema 1000 butik på 600 kvadratmenter på Mariagervej 3 er kun en mindre fravigelse af regionplan og kan derfor godt accepteres. Amtets tekniske udvalg kvitterede på sit seneste møde ved at følge indstillingen. - Man har fået en ny opfattelse af projektet, efter at Hobro Kommune har bidraget med nye argumenter, konstaterer Niels Kr. Kirketerp (V), formand for amtets udvalg for teknik og miljø. Hobro Kommune har blandt andet fremført: At der tidligere har været købmandsbutik på Mariagervej 3. At der er trafiksikker forbindelse via gangtunnel mellem Hobros midtby og Mariagervej 3. At der er busstoppested lige uden for den kommende butik. At Rema 1000 er en nærbutik, og at mange kunder vil komme gående fra det omkringliggende boligområde. Derfor vil butikken ikke give trafikproblemer. Der kan nu laves et lokalplanforslag, som skal bane vej for den nye butik. Forslaget vil imidlertid blive mødt med protester. Hobro Menighedsråd og Århus Stift har allerede udtrykt utilfredshed med, at man vil placere en dagligvarebutik tæt op ad kirkegården og ved kirkegårdens parkeringsplads.