180 pc'er er på vej til skolerne

Skal supplere det eksisterende IT-udstyr og erstatte udstyr, der ikke længere er tidssvarende

SÆBY:IT-undervisningen på folkeskolerne i Sæby Kommune står foran et kraftigt løft. Det bliver en realitet, hvis en ansøgning fra skolerne om anskaffelse af omkring 180 nye pc'er behandles med politisk velvilje gennem systemet. Og det tyder alt på bliver tilfældet. I første omgang har børne- og kulturudvalget anbefalet ansøgningen fra skolerne. Udvalgets indstilling behandles på tirsdag i økonomiudvalget, der har den endelige afgørelse i sager om fagudvalgs ønsker om leasing. Ansøgningen fra skolerne går på at indgå leasingkontrakt til køb af IT-udstyr til en samlet anskaffelsessum på op til 580.000 kr. Leasingydelsen vil udgøre 200.210 kr. om året i tre år. Første ydelse skal efter planen betales den 1. maj. For beløbet forventes der anskaffet ca. 180 pc'er. De skal supplere den anskaffelse af IT-udstyr, som blev foretaget i år 2000 - og desuden erstatte andet udstyr, der ikke længere er tidssvarende. Anskaffelsen i år 2000 blev også finansieret via leasing. Denne leasingkontrakt udløb i august 2002. Det er meningen, at den årlige leasingydelse skal finansieres over skolernes budget. Planen er, at der skal indhentes sammenlignelige tilbud fra to leasinselskaber, inden der indgås en leasingaftale med et af af de bydende selskaber - naturligvis forudsat, at økonomiudvalget tilslutter sig indstillingen fra børne- og kulturudvalget om indgåelse af en aftale.