EMNER

1800-tallets vækkelser i Thy

BEDSTED:Torsdag den 6. september holdes en kirkehistorisk aften i Bedsted Præstegård. Slutningen af 1800-tallet var en stor brydningstid i Danmark, både nationalt, erhvervsmæssigt og kirkeligt. Åndelige vækkelser fik folk til at fylde kirkerne, og der opstod kirkelige retninger, der stadig præger dansk kirkeliv. Ikke mindst i Sydthy var der stærkt opbrud i tingene. Der kom for første gang frikirker til egnen. Grundtvigianere byggede forsamlingshuse og rejste højskole. Indre Mission byggede missionshuse og holdt søndagsskoler. Foredragsholderen er lektor i kirkehistorie på Menighedsfakultetet i Århus, Kurt Ettrup Larsen, der selv har familierødder i Sydthy. Han vil fortælle om denne spændende tid og trække linjer frem til vor egen tid”. Alle er naturligvis velkommen til denne aften, der arrangeres af Bedsted-Grurup menighedsråd i samarbejde med folkedanserforening og borgerforeningen i Bedsted.