Sindal

181.000 kr. padlet ind til Sindal Marina

Efter bevilling fra Leader+ Vendsyssel kan ophaler- og lejrplads ved Uggerby Å laves helt færdig

SINDAL:Armene er endnu ikke kommet ned på turistkontoret i Sindal Udviklingscenter på grund af jubel over, at en ansøgning på 181.000 kroner fra Leader+ Vendsyssel til ”Sindal Marina” er gået igennem. - Jeg er ved at få myoser i skuldrene over de gange, som jeg har haft armene oppe siden vi startede. Nu bliver vi færdige. Det er lækkert, siger Kirsten Kræmmer spøgefuldt. Det er også i en spøgefuld stund at nogen på udviklingscenter kaldte projektet med en ny ophalerplads ved Uggerby Å for Sindal Marina. Den seriøse del af det er, at kanofolket på Uggerby Å i løbet af sommeren har fået den nye ophaler- og lejrplads ved åen syd for Frederikshavnsvej, og den nyeste bevilling betyder, at turistkontoret om ikke så lang tid slipper for at opbevare 12 kanoer og redningsudstyr i det gamle venteværelse på stationen. - Pengene skal gå til et hus til kanoerne. Det vil gøre det meget nemmere for os, og en tredjedel af huset skal bruges til informere om Uggerby å, oplyser Kirsten Kræmmer. NORDJYSKE har tidligere (10.7) omtalt færdiggørelsen af ophalerpladsen, og Kirsten Kræmmer oplyser at amtet efterfølgende har lavet to shelters og muldtoilet, som har været i brug i den sidste del af sæsonen. Kanofarere kan dermed overnatte på pladsen, og der bliver også mulighed næste år for at slå et medbragt telt op. Turistkontoret har også fået den 12. kano at råde over til udlejningen, idet Sindal Erhvervsfond har sponseret en ekstra. - Kanoudlejningen er gået over al forventning, og budgettet holder til den gode side. Og så længe det gode vejr varer ved er der bookinger på kanoer. På onsdag (i dag.red) er alle både ude, fortæller Kirsten Kræmmer. Oprindeligt var kanosæsonen planlagt til at stoppe 1. oktober. ”Sindal Marina” vil også indeholde informationstavler, rindende vand, borde og bænke, og turistkontoret vil også forbedre informationen på internettet via Sindal Udviklingscenters hjemmeside.

Forsiden