Tyverier

19-årig dømt for omfattende tyveri

FJERRITSLEV:En 19-årig mand fra Fjerritslev er ved en domsmandsret idømt otte måneders betinget fængsel for tyveri og meddelagtighed i tyveri til et samlet beløb på over 400.000 kr. Det omfattende anklageskrift omfattede 21 forhold, hvoraf tiltalte blev kendt skyldig i de 14. De fleste af tyverierne var begået i efteråret og vinteren 2002 i Han Herred og Vesthimmerland. De væsentligste var fra en minkfarm i Brovst, hvor der blev stjålet værktøj for ca. 65.000 kr., en vognmand i Fjerritslev mistede værktøj og lastbildæk for 99.000 kr., fra Sønderup Maskinstation blev der stjålet to crossmaskiner til 50.000 kr., og fra en ejendom ved Gøttrupholmevej blev der fjernet effekter til en værdi af 62.000 kr. De øvrige forhold var tyverier fra sommer- og klubhuse, hvor der blev stjålet to- og firehjulede crossmaskiner, tv, musik- og radioudstyr, benzin, dieselolie og værktøj. To af de forhold, tiltalte kunne ikke erkende sig skyldig i og heller ikke blev dømt for, var tyveri af et elhegn i Svenstrup og 20.000 flugtskydningspatroner fra Jetsmarks Sogns Jagtforening. Alle tyverier og tyveriforsøg var begået sammen med navngivne medgerningsmænd. To af disse var indkaldt som vidner. Den ene havde endnu ikke afsluttet sin sag og var dermed omfattet af retsplejelovens regler om vidnefritagelse. Den anden, der forlængst har afklaret forhold med retssystemet, gav en orklaring, der i flere tilfælde undergravede tiltaltes forklaring om sin manglende medvirken i nogle af forholdene. Eksempelvis indbrud hos vognmanden i Fjerritslev, som tiltalte nægtede at have medvirket i. Her forklarede vidnet med bestemthed, at tiltalte havde været med til at bære dækkene ud fra garageanlæget. Et andet forhold var tyveri fra et sommerhus i Lerup, som tiltalte nægtede at have kendskab til. Her forklarede vidnet, at tiltalte havde været med, og havde fået en elsav til en værdi af 1500 kr. Den betingede dom har en prøvetid på et år, og den dømte skal i prøvetiden underkaste sig tilsyn af kriminalforsorgen. - Det er din unge alder, den situation at du ikke tidligere er straffet og at flere af forholdene var begået for snart to år siden, der er lagt til grund for, at det blev en betinget dom. Du skal være klar over, at det er en chance vi her giver dig, sagde retsformand Niels Otto Jensen til den unge mand. Den dømte skal betale sagens omkostninger og inden 14 dage udrede erstatning på knap 110.000 kr. til skadelidtes forsikringsselskaber. Efter kort samråd med sin forsvarer, advokat Anne Lisa Andersen, udbad den dømte sig 14 dages betænkningstid til eventuel anke til landsretten.