19-årig frikendt for pædofilianklage

Tiltalt så videoafhøring uden sin forsvarer

Pædofili 10. oktober 2006 06:00

AALESTRUP: Som ventet slipper en nu 19-årig mand fra Aalestrup for dom i en sag, hvor han var tiltalt for seksuelt overgreb på en mindreårig pige. En procedurefejl betød nemlig, at bevismaterialet - en videoafhøring af pigen - ikke kunne bruges i retten. På baggrund af den manglende bevisførelse valgte anklageren, politassessor Maria Ohrt-Nissen, at nedlægge påstand om frifindelse, hvilket dommer Jytte Tørsløv fulgte. De påståede overgreb skulle være sket i 2002, da pigen var seks år gammel. I 2004 blev den unge mand tilbudt at se videoafhøringen af pigen sammen med en beskikket forsvarer. Han valgte at se videoen, men afslog af få sin forsvarer med - og det var her, procedurefejlen skete. For reglerne foreskriver, at den mistænkte og hans forsvarer skal have mulighed for at få pigen genafhørt senest to uger efter, at anklagemyndigheden har afhørt pigen. - Den tiltalte skal sammen med sin forsvarer vurdere, om der skal stilles flere spørgsmål til pigen, der har afgivet forklaring. For både forsvarer og anklager har mulighed for - og pligt til - at afhøre pigen. Derfor er det vigtigt, at forsvareren ser videoen sammen med klienten - og det skete ikke her, siger forsvarer Jan Poulsen. Tiltale smuldrede Det var på den baggrund, at landsretten i april stadfæstede en kendelse fra byretten om, at videoafhøringen af pigen ikke måtte afspilles under domsforhandlingen. Og dermed smuldrede tiltalen. - Vi ville gerne have givet ham muligheden for at se videoen med sin forsvarer, men det afslog han. Og landsrettens kendelse kom lidt bag på os, siger Maria Ohrt-Nissen, som dog accepterer rettens beslutning. Retssikkerhed brudt Hun forklarer, at anklagemyndigheden ikke havde tolket rigsadvokatens ord så stramme. Men rigsadvokaten understregede, at den mistænkte sammen med sin forsvarer snarest muligt skulle have adgang til at gennemse videooptagelsen hos politiet. - Dommen er, som den skal være. Det skal heller ikke altid være sådan, at politiet har ret. En mistænkt skal have juridisk vejledning, og det er en retssikkerhed, som landsretten her har besluttet, er blevet brudt. Derfor kan man sige, at denne gang har retssikkerheden vundet, siger Maria Ohrt-Nissen. Forsvarer Jan Poulsen er langt fra tilfreds med sagens gang. - Det er utidigt, at man fra anklagemyndighedens side fortæller pressen, at der er begået en fodfejl. Det er at gnide salt i såret på både pigen og min klient, for der er tale om en sag, som man må opgive, fordi beviserne ikke er der. Resultatet er, at min klient er uskyldig, siger Jan Poulsen. Jan Poulsen og den 19-årige har endnu ikke taget stilling til, om der skal fremsættes krav om erstatning.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...