19 års historie

1984: Butikstids-ankenævnet fastslår, at dispensation til søndagsåbent i henhold til butikstidslovens paragraf om større trafikpunkter kun kan gives til butikker på selve havnen i Frederikshavn. 1984: Frederikshavn Kommune udbyder den tidligere turistterminal på havnen til salg med tilsagn om, at byrådet agter at give ny ejer dispensation fra lov om butikstid. Bent Jensen køber ejendommen. 1989: Lov om butikstid ændres. Butikstids-ankenævn nedlægges. 25. februar 1991: Frederikshavn Kommune redefinerer trafikknudepunktet til også at omfatte butikker ved Brotorvet og giver Damsgaard Super dispensation til søndagsåbning. 6. juni 1994: Vestre Landsret fastslår, at byrådet ikke havde hjemmel til at give dispensation til Damsgaard. 14. juni 1995: Ændring af lov om butikstid legaliserer søndagsåbent i Damsgaard ved at dispensationsmuligheden udvides til butikker i og ved trafikknudepunkter. 6. oktober 1998: Højesteret stadfæster landsretsdommen og fastslår, at byrådets tilladelse til Damsgaard var ugyldig. 2. maj 2001: Vestre Landsret dømmer kommunen til at betale Havne-Super 5 mio. kr. i erstatning for mistet omsætning pga. den ugyldige tilladelse til Havne-Super. 31. marts 2003: Højesteret frifinder kommunen for at betale erstatning til Havne-Super.