EMNER

2,1 mio. til ungdomshus

Lokale- og Anlægsfonden vil også gerne give 700.000 kr.

SKØRPING:Ungdomshuset i Skørping kom i går et stort skridt nærmere virkeliggørelsen, da Lokale- og Anlægsfonden telefonisk gav tilsagn om at støtte projektet med 700.000 kr. Det oplyser en glad formand for styregruppen, ungdomsskoleinspektør Kenneth Thoft-Madsen. - De havde lovet at hastebehandle den ansøgning, vi sendte før sommerferien, og bingo, den var hjemme! Dermed er indsamlingen af midler nået op på 2,1 millioner kr. af de 3,5 millioner, som projektet er beregnet til. Lokale- og Anlægsfonden opererer med krone-til-krone-tilskud til de lokale midler, og ungdomshuset havde i forvejen sikret sig 500.000 kr. fra Skørping Kommune, 100.000 kr. fra det lokale SSP-udvalg og 100.000 kr. fra ungdomsrådet. - Og så har vi jo også fået lov at pille ungdomshuset ud af det samlede projekt for helhedsorienteret byfornyelse i Skørping, så vi har fået tilsagn om krone-til-krone-tilskud fra statens byfornyelsesmidler, andre 700.000 kr., forklarer Kenneth Thoft-Madsen. De sidste 1,4 million kr. er der også gode forventninger om at skaffe. For eksempel gennem de såkaldte artikel 33-midler, der yder tilskud til udvikling af landdistrikterne, og leader+-puljen. I sommerferien har Kenneth Thoft-Madsen og ungdomskonsulent Jesper Kyhn også besøgt den lokale Rotary-klub for at fortælle om projektet. Og velviljen er god, fortæller Jesper Kyhn: - Der er slet ingen diskussion om, hvorvidt vi skal have det ungdomshus eller ej. Det skal vi selvfølgelig, mener alle. Også handelsstandsforeningen har lovet at bakke op, siger han og glæder sig også over, at Hans Holm fra Region Rejser har lovet at give overskuddet af familiecykelløbet på søndag til netop ungdomshuset: - Det er en fin gestus. Det gælder netop om at sikre den folkelige og brede opbakning. Den del af sagen tager styregruppen og ungdomsrådet også mere fat i her i efteråret. Fredag 19. september inviterer man til en lille festival i KulturStationens gård, hvor ungdomshuset jo efter planen skal indrettes i baghuset. - Nogle lokale bands vil spille musik, der skal være bål, og så kan folk drysse forbi og se bygningerne og tegningerne. Vi håber, at mange vil være med til at give ideer, for vi har jo ikke alle ideer, siger Jesper Kyhn, som understreger, at aktiviteterne i huset selvfølgelig skal defineres af de unge selv. Arkitekt Søren Kibsgaard fra Hellum har udarbejdet et projekt for ungdomshuset, og de gamle bygninger er også blevet ryddet for alt det, der havde hobet sig op i dem, fortæller Mogens Yde fra Skørping Morskabsteater og Skørping-revyen: - Vi havde især en masse gamle kulisser stående, og det meste er røget ud. Vi havde også afsindigt mange kulisser! Ifølge Jesper Kyhn skal der også luftes ordentligt ud i udhusene, før renoveringen skal i gang. - Der lugter noget muggent.