2,3 mio. til nordjysk natur

En række lokale aktører har sammen med landboforeningen Agri Nord skaffet 2,3 millioner kroner til naturpleje og miljøforbedringer i Nordjylland.

LINDENBORG ÅDAL er et af de seks projekt-områder, som har fået støtte fra Fødevareministeriet. Støtten skal her gå til etablering af græsningslaug med henblik på bedre naturpleje i fremtiden. Arkivfoto: Torben Hansen

LINDENBORG ÅDAL er et af de seks projekt-områder, som har fået støtte fra Fødevareministeriet. Støtten skal her gå til etablering af græsningslaug med henblik på bedre naturpleje i fremtiden. Arkivfoto: Torben Hansen

NORDJYLLAND:Projekterne er fordelt på seks større projekter i regionen og indholdet i projekterne spænder fra ådalsforvaltning, etablering af græsningsselskaber til praktisk naturpleje med rydning, hegning og afgræsning samt pleje af gravhøje. Projekterne er blevet til i et samarbejde mellem landboforeningen og de lokale aktører: Det er Kødkvægsforeningen Himmerland; Danmarks Naturfredningsforening; lokale lodsejere; Skov- og Naturstyrelsen Himmerland samt Aalborg, Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord kommuner. - De har alle været uundværlige partnere for at projekterne er blevet til noget, siger natur- og miljøchef Michael Palsgaard, Agri Nord. Det er Direktoratet for FødevareErhverv under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der har eftersøgt og bevilget projekterne. - Det er nogle meget spændende projekter vi skal i gang med, siger Michael Palsgaard, der er yderst tilfreds med den succesrate, Agri Nord og samarbejdspartnerne har haft med ansøgningerne. De seks natur- og miljøprojekter spænder bredt indholdsmæssigt og geografisk, og projekterne realiseres i det kommende år – enkelte er allerede godt i gang. Fem nordjyske kommuner (Aalborg, Rebild, Vesthimmerland, Jammerbugt og Mariagerfjord) har sammen med Agri Nord og Kødkvægsforeningen Himmerland formaliseret samarbejdet i Naturpleje- og Hegningsnetværk Nordjylland for at udbygge samarbejdet, og Michael Palsgaard bebuder flere projekt-ansøgninger. kj.