Socialforsorg

2,5 EU-millioner gav otte job

Svage klienter blev hjulpet på vej af Mål -3 millioner

HJØRRING:Man kan diskutere om otte i odinær job og 13 i uddannelse ud af i alt 60 kursister, er et tilfredsstillende resultat, efter to år med tilskud fra EU. Men det er ihvertfald de meste iøjnefaldende tal for det to-årige projekt -Kalejdoskop, som har været et samarbejde mellem Hjørring Kommune og AOFDaghøjskolen. Målgruppen har været kontanthjælpsmodtagere, der også slås med andre problemer end ledighed,+ og formålet var at give 60 kursister et ryk fremad mod en plads på arbejdsmarkedet. - Selvfølgelig håber man på flere ville blive hjulpet på vej af et sådant projekt, men det er svært, for det er den absolut svageste gruppe gruppe af kontanthjælpsmodtagere, som har været tilmeldt projektet, siger formanden for kommunens arbejdsmarkedsudvalg Søren Chr. Jensen (S). Han betegner resultatet som - ok. Ud over de i alt 21 personer, der er kommet helt ud af offentlig forsørgelse, er der flere kommet i arbejde med løntilskud eller i fleksjob, enkelte er startet på revalidering og så er der 11 som enten har droppet kurset eller er flyttet fra kommunen. Det ser ihvertfald ud til, at næsten alle deltagere har flyttet sig på ene eller den anden måde, siger Søren Chr. Jensen. Kommunens arbejdsmarkedsudvalg har taget evalueringen til efterretning og resultaterne vil nu blive forelagt Styrungskomiteen for Mål 3-programmet.