Farstrup

2. plads gav oprykning til ynglinge

}TALENT:Sebber/Far-strup IFs talentfulde ynglingehold i fodbold skal i næste sæson spille i A-rækken. Baggrunden herfor er den flotte andenplads, som holdet opnåede i forårsturneringen i B-rækken. Sebber/Farstrup mandskabet tæller kun 15 spillere, og dets præstation sættes yderligere i relief af, at ikke færre end otte ud af de 15 er førsteårs-ynglinge (årgang 1987), ligesom der kun er en spiller fra årgang 1985. Reglerne giver en klub adgang til at benytte to spillere fra den ”ældre” årgang. Den ny turnering indledes i begyndeldsen af august.