Skolelukninger

2 x Morten i politisk parløb

Morten Bjerg Jakobsen (V) og Morten A. Petersen (DF) fremsatte ændringsforslag til skolestrukturen.

Til lyden af taktfaste tilråb fra demonstrerende forældre og skolebørn uden for Det Gamle Rådhus’ vinduer sendte et overvældende flertal i byrådet onsdag aften det omstridte forslag til ny skolestruktur ud i høring. Blandt bannerne uden for vinduerne var to som opfordrede til: "Tænk i helheder. Tænk i livskvalitet" samt "Leveby 2011 uden skole. Glem det!" I et usædvanlig parløb bakkede byrådets to Morten’er hinandens ændringsforslag op. Morten A. Petersen mener, at det udsendte oplæg tager for lidt hensyn til følgevirkningerne for lokalsamfundene. Morten A. Petersen (DF) opfordrede i sit ændringsforslag byrådet til at udsætte behandlingen af ny skolestruktur og ny daginstitution til sidst i august eller september. - Dette oplæg er et skrivebordsarbejde, som ikke er tilstrækkeligt politisk behandlet. Vi bør vente. Så kan vi pille de værste knaster ud, før vi sender det i høring, sagde Morten A. Petersen. Han ønsker som udgangspunkt samtlige skoler bevaret - som minimum i indskolingsfasen med bibeholdelse af tilknyttede daginstitutioner og skolefritidsordninger (SFO). Morten Bjerg Jakobsen (V), som bor i Astrup, mener, at skolerne i Astrup, Tversted og Mosbjerg bør opretholdes, hvis de kan garantere, at de har 98 elever. Han mener desuden, at overbygningen bør fastholdes på alle skoler i kommunen, hvis overbygningen på den enkelte skole - 7+8+9 klasse - samlet kan mønstre 60 elever. - Jeg tror, at skoler af den størrelse er levedygtige. De tre nævnte skoler burde slet ikke have stået i oplægget til ny skolestruktur, sagde Morten Bjerg Jakobsen (V). Klik her