20.000 dør for tidligt

Sundhedstilstanden i Danmark er ude på et sidespor. Vi har set den ene rapport efter den anden, som beskriver, hvordan det står til med sundhedstilstanden.

SUNDHED:Sundhedstilstanden i Danmark er ude på et sidespor. Vi har set den ene rapport efter den anden, som beskriver, hvordan det står til med sundhedstilstanden. De viser alle der er stor ulighed i sundhed. De betoner også hvor vigtigt det er, at vi kommer i gang med forebyggelsen nu. Regeringens svar har været at nedsætte en forebyggelseskommission. Umiddelbart en god idé, men hvis nedsættelsen af en forebyggelseskommission betyder, at alle forslag og tiltag der kan forebygge sygdom og forbedre folkesundheden ikke bliver behandlet i det næste år eller mere – så er det et problem. Og det er i høj grad det, der er ved at ske. I februar 2008 udkom Folkesundhedsrapporten 2007 fra Statens Institut for Folkesundhed. Den viser, hvordan det står til med danskernes sundhedstilstand. Den viser tydeligt, at vi er bagud med forebyggelsen i forhold til lande vi normalt sammenligner os med. Rapporten gav endnu engang anledning til anbefalinger om hurtigst muligt at sætte kraftigt ind med forebyggelsen. Regeringens kommentar var at henvise til den netop nedsatte forebyggelseskommission, som har 1 år til at komme med sine anbefalinger. Men når det er så vigtigt at gøre noget for at forbedre folkesundheden, kan vi ikke vente 1 år med overhovedet at gå i gang. I SF vil vi have, at der skal sættes mange flere forebyggende tiltag i gang – hellere i dag end i morgen. Derfor har vi i SF fremlagt folkesundhedsforslaget: ”Et sundere Danmark – lige fordelt” som er en kærlighedserklæring til danskerne (se www.karls-hjorne.dk). Vi vil ikke længere acceptere, at 20.000 mennesker dør unødvendig tidligt. Vores program rummer både nogle grundlæggende tanker om, hvordan vi mener, at sundhed skal opfattes og indtænkes, og hvordan sundhedsmæssige udfordringer skal løses. Samtidig har vi formuleret en række konkrete tiltag, som direkte skal forbedre den danske folkesundhed. Der er en social ulighed i både sundhed, forekomst af sygdom samt forekomst af uhensigtsmæssig livsstil og udsættelse for sundhedsbelastende faktorer. Bekæmpelse af den sociale ulighed i sundhed er tænkt ind i alle dele af vores program. For i et velfærdssamfund som det danske – kan vi simpelthen ikke tillade at der er denne skævhed i muligheder i livet. Desuden ønsker vi et opgør med den ensidige livsstilsfokusering. Sundhedsfremme er ikke kun den enkeltes ansvar, men i høj grad også et kollektivt ansvar, fordi samfundet kan gøre en sund livsstil mere eller mindre tilgængelig. Udviklingen i danskernes sundhed og forbrug af sundhedsydelser er alarmerende – vi har simpelthen ikke råd til at lade være med denne investering!