Retspleje

20.000 i bøde for dyremishandling

54-årig landmand dømt efter at politiet i januar fik tvangsslagtet 103 af hans kreaturer

HOBRO:Retten i Hobro dømte i går en 54-årig landmand fra Nørager Kommune for vanrøgt og mishandling af over 100 fedekreaturer. Straffen lød på 20.000 kroner i bøde. Samtidig sagde dommeren god for, at Hobro Politi 6. januar greb ind og iværksatte akut tvangsslagtning af 103 dyr. Landmanden har i flere år været på kant med myndighederne. Han har ikke overholdt kravet om, at kvæget skal mærkes, registreres og løbende undersøges for en række smitsomme sygdomme. Derfor havde dyrlægen forbudt manden at sælge dyrene. Det fik angiveligt den konsekvens, at landmandens kvægbestand voksede sig større, end havde plads til og kræfter til at passe. 6. januar skred myndighederne ind. Ved et kontrolbesøg konstaterede dyrlægen, at over 50 stykker kvæg gik på en åben mark uden adgang til ly for vejr, vind eller til tørt leje. Den anden halvdel af kvægbestanden gik i en stald i et værre svineri af gødning og urin. Ydermere havde flere af dyrene ikke adgang til foder, og nogle havde end ikke mulighed for at få vand. Dyrlægen konstaterede, at flere af kreaturerne var afmagrede. Dagen efter sørgede politiet for, at 103 af i alt 119 dyr blev indfanget og kørt til slagtning på Aalestrup Eksportslagteri. De 16 dyr fik manden lov at beholde, idet dyrlægerne vurderede, at de svarede til kapaciteten i mandens stalde. Under retssagen, der begyndte i maj, nægtede den 54-årige sig skyldig i stort set alle anklager. Han erkendte dog delvist påstanden om overtrædelse af reglerne vedrørende mærkning. Samtidig protesterede han og forsvareren kraftigt mod politiet beslutning om tvangsslagtning. De mente, at det var et alt for drastisk skridt. Men retten konstaterer i sin dom, at ordensmagten handlede korrekt, fordi det ikke var tænkeligt, at landmanden hverken på kort eller lang sigt ville forbedre forholdene for sine dyr. Dommeren henviste til mandens økonomiske formåen og hans hidtidige manglende vilje til at samarbejde med myndighederne. Foruden bøden skal den 54-årige betale sagens omkomstninger. Politiet har beslagt overskuddet fra salget af de 103 kreaturer til dækning af disse udgifter. Landmanden har protesteret mod denne beslagslæggelse, men det spørgsmål har retten i Hobro udsat til senere behandling. Landmanden var ikke til stede ved domsafsigelsen i går, men han har 14 dage til at overveje, om han vil anke til landsretten. Bøden på 20.000 kroner kan konverteres til 14 dages fængsel.