Retspleje

20.000 kr. i bøde i svejsesag

LØGSTØR:Ejerne af en svejsevirksomhed i Løgstør er ved byretten i Fjerritslev idømt en bøde på 20.000 kroner for at lade en medarbejder foretage svejsearbejde uden at der på arbejdsstedet var etableret den lovbefalede punktudsugning af svejserøg. Virksomheden havde efter tilsyn af Arbejdstilsynet fået en bøde på 20.000 kroner, men selv om indehaverne nok kunne erkende at forholdene ved det omhandlende svejsearbejde ikke var de helt optimale, kunne man ikke anerkende en bøde i den størrelsesorden. Derfor endte sagen i retten. Firmaet fremstiller tanke og andet udstyr til transportbranchen. En af firmaets medarbejdere var ifærd at lave et stativ, der skulle forbedre arbejdsforholdene i virksomhedens malerkabine, da Arbejdstilsynet kom på tilsyn. Det var således ikke en del af produktionen, men en foranstaltning til forbedring af arbejdsmiljøet, hævdede direktøren. Men der var ingen punktudsugning, hvor svejsearbejdet foregik. Af dommen fremgår det, at retten finder det bevist, at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført således at det sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt var fuldt forsvarligt. Det forhold, at det stativ den pågældende medarbejder arbejdede på var beregnet til intern brug kan ikke medføre en nedsættelse i straffen.