20-30 pædagogstillinger i fare

SF peger på en anden anvendelse af pædagoger i skolen

AALBORG:Det kommer til at koste 20-30 pædagogstillinger på DUS-området alt efter beregningsgrundlaget, hvis kommunen gennemfører forslaget på området. Det slog Henrik Nielsen (SF) fast på byrådsmødet, og han bemærkede, at han var i besiddelse af en dugfrisk beregning. Skole- og kulturrådmand Nils Bell (V) fortalte forinden om den nye ordning, der betyder et ændret DUS-tilbud til 3. klasseeleverne den såkaldte DUS halvanden. - Jeg vil gerne sige, at der fifles ikke med tallene, men man kan naturligvis være uenig om nogle forudsætninger. Det er min vurdering, at alternativ til DUS halvanden nemlig en fortsættelse af DUS 1 vil få større konsekvenser end, hvis vi ikke foretog noget, sagde Nils Bell. Han slog fast, at kommunens beregning er lavet ud fra den forudsætning, at 3. klasserne skal have den samme normering, som de hidtil har fået. Det vil sige, at man har regnet ud, hvor mange timer et givet antal 3. klasseelever er i DUS-ordningen, når de skal til at gå flere timer i folkeskole, så de kommer op på 26 timer om ugen. Anne-Dorte Krog (SF) vil ikke acceptere besparelserne, i stedet vil hun have pædagogerne til at være medspillere i skoletiden. - Derfor må vi have regulære tal på bordet og derfor peger vi også på en anden anvendelse af pædagogerne i forhold til skolen.