Narkokriminalitet

20-årig dømt for falsk forklaring i narkosag

Han dækkede over pusher af frygt for at få tæsk i fængsel

FREDERIKSHAVN:En 19-årig frederikshavner var rædselsslagen over, at han i marts skulle afgive vidneforklaring mod en pusher, der havde solgt ham ecstasty-piller. Angsten for repressalier fra de andre indsatte i statsfængslet Kragskovhede fik den 19-årige til at afgive falsk forklaring. I går indkasserede han straffen for at have løjet i retten. Dommen kom til at lyde på to måneders fængsel. Den nu 20-årige købte i juledagene sidste år 100 ecstasypiller af mærket "blå sommerfugl". Den 25. december deltog han i den fatale julefest, hvor en anden ung mand fra Frederikshavn indtog en overdosis ecstasy-piller - af mærket "blå sommerfugl". Den pågældende har i dag har alvorlige hjerneskader efter i lang tid at have ligget i coma. Den 20-årige blev anholdt dagen efter festen og i januar i år idømt ni måneders fængsel for narkohandel. En ny forklaring I marts, mens han afsonede, blev han indkaldt som vidne i en retssag mod sin pusher. Men nu ændrede han sin tidligere forklaring til politiet og i retten 180 grader i et forsøg på at dække over pusheren, som han havde købt "blå sommerfugl" af. Selv om dommeren indskærpede ham pligten til som vidne at tale sandt og gav ham mulighed for at snakke med en advokat om konsekvensen af at lyve for dommeren, fastholdt han sin nye forklaring. I går ændrede han så forklaring igen og erkendte i retten, at han havde løjet, fordi han var bange. Anklageren, politifuldmægtig Helle Hartvigsen, forsøgte at få den tiltalte til at forklare, hvorfor han som tiltalt og varetægtsfængslet i arresten i januar havde talt sandt i retten, mens han som vidne to måneder senere havde fundet det nødvendigt at lyve. Det fik hun ikke svar på. Det gik lidt bedre, da forsvareren, advokat Gert Gandrup, stillede spørgsmålene. - De ville være slemme ved mig, svarede den 20-årige, da Gandrup spurgte, hvad der ville være sket ham i fængslet, hvis han havde afgivet den rigtige forklaring. - Du ville have fået tæsk? - Ja. Helle Hartvigsen borede videre i, om andre indsatte havde fremsat konkrete trusler. Det nægtede den 20-årige at svare på. Vidnefrygt en trussel Helle Hartvigsen understregede, at der er helt afgørende i et retssamfund, at dommerne kan stole på, at det, der bliver sagt af vidner i retten, er sandt. Derfor krævede hun en ubetinget straf. Gandrup argumenterede for en betinget straf, fordi trusler om repressalier, specielt i narkosager, er reel. - Et er at blive udsat for truslen, når man er på fri fod. Så har man i det mindste muligheden for at gemme sig. Langt alvorligere er det at blive udsat for trusler, mens man sidder i fængsel, sagde han. Han henviste også til den personundersøgelse, som Kriminalforsorgen har foretaget, hvor den tiltalte beskrives som stille og venlig og med daglig kontakt med forældrene. Den tiltalte oplyste selv i retten, at han går på forberedelseskursus med henblik på senere at uddanne sig til pædagog. To af tre dommere stemte for en ubetinget straf på to måneders fængsel, mens en tredje ville give en betinget dom. Den 20-årige ankede dommen.