Retspleje

20-årig tiltalt for vold

FJERRITSLEV: En 20-årig mand fra Fjerritslev er ved byretten blevet tiltalt for legemsangreb og vold. Manden tilstod forholdet, men der faldt ikke dom i sagen, da der først skal laves en personundersøgelse af ham. Den kan betyde, at en eventuel straf gøres betinget, så han ikke skal afsone den. Ifølge tiltalen skulle den 20-årige have nikket to yngre mænd et par skaller. Det skete angiveligt i august sidste år, og i retten forklarede han, at han havde en dårlig dag, fordi kæresten var rendt fra ham. Han havde hjulpet en kammerat med at flytte, og bagefter var de kørt en tur for at få en øl. Da de i Vestergade i Fjerritslev kom forbi en flok unge, blev der efter tiltaltes forklaring råbt spasser efter dem. Det følte han sig provokeret over og bad kammeraten om at holde ind til siden. Han steg ud af bilen og gik hen og spurgte et par af de unge i gruppen, om de havde råbt. Da de sagde nej, havde han nikket de to et par skaller. Han havde også fat i en tredje af de unge, men denne undslap. Den 20-årige kunne godt se, at det gjorde ondt på de forulempede, men han så ingen blod eller brækkede næser. Ingen af de andre i gruppen havde forsøgt at stoppe ham. Da den unge mand havde erkendt volden, kunne sagen fremmes som en tilståelsessag og dermed være afgjort straks. Men hans forsvarer, advokat Torben Haldrup, bad om udsættelse af sagen for at få lavet en personundersøgelse, som måske kan betyde en betinget dom. Dette protesterede anklageren, politifuldmægtig Jens Severinsen, imod. Hans begrundelse var, at Folketinget har vedtaget en lov, der peger på skærpelse af straffen for vold og ikke giver anledning til betingede domme. Dommer Ole Høyer besluttede dog, at der skal laves en personundersøgelse. Det skete med henvisning til tiltaltes unge alder og personlige forhold, der kan have betydning i strafudmålingen. nca