Skolelukninger

20 færre lærere i Thisted Kommune

Faldende børntal og ændringen i skolestrukturen betyder færre lærere i Thisted Kommune.

Det faldende børnetal og ændringen af skolestrukturen betyder samlet set, at Thisted Kommune i det kommende skoleår beskæftiger cirka 20 færre lærere end i år. Det oplyser Lars Sloth, der er direktør i børne- og familieforvaltningen. Som Thisted Dagblad skrev i sin onsdagsudgave, skal 31 lærere skifte arbejdssted næste år - frivilligt eller tvungent. Der er 24 ledige stillinger rundt omkring på skolerne, og fire lærere går på barsel, så der mangler tre stillinger for, at kabalen kan gå op. Imidlertid dækker denne opgørelse over forflytninger internt. Den tager ikke højde for, at der er endnu flere stillinger i spil. Der er nemlig også et regnskab, der føres på hver enkelt skole, hvor et fald i elevtallet måske opvejes af et antal lærere, der går på pension eller ophør af tidsbegrænsede ansættelser. Eksempelvis vil der på Rolighedsskolen i Thisted næste år være 99 færre elever end i år, da skolen siger farvel til tre 6. klasser og to 7. klasser. - Næste år er der fem lærere færre i Rolighedsafdelingen, end der er i år. Heldigvis kan det klares uden at skulle forflytte nogen, står der i et brev, som alle forældrene ved skolen har modtaget i denne uge fra ledelsen ved Rolighedsskolen. Rolighedsafdelingen har næste år 365 elever i Rolighedsafdelingen og 53 elever i Østermølleafdelingen.