Nibe

20 hold vil cykle

Mandag 28. april indleder Løgstør Kommune en cykelkonkurrence, og foreløbig er 20 hold tilmeldt. Målet er at få borgerne til at motionere mere og dermed nedsætte risikoen for blodpropper og andre sygdomme i hjerte og kredsløb. Konkurrencen er delt i to grupper. Hos skolegruppen er tilmeldt fire hold fra både Ranum Skole og Bakkeskolen. Hos den anden gruppe - borgergruppen med deltagelse af familier, vennekredse og arbejdspladser - er tilmeldt 12 hold med fra fire til 15 deltagere. Den største gruppe kører under navnet The Alternatives med Jens Brun som holdkaptajn. Konkurrencence fortsætter til søndag 25. maj, hvor der kåres tre vindere i hver gruppe. Interesserede kan tilmelde sig i Sund By Butikken. Positiv holdning til SiD-samarbejde Bestyrelserne for SiD-afdelingerne i Løgstør, Farsø, Nibe og Fjerritslev har været samlet for at drøfte planen for en sammenlægning af afdelingerne med fælles kontor i Løgstør og en bevarelse af de øvrige tre afdelingskontorer med den nuværende bemanding. - Vi havde et meget positivt møde og var enige om at bede landsforbundet om tilladelse til sammenlægningen. Når den foreligger, skal de fire afdelinger hver for sig holde en ekstra generalforsamling, hvor medlemmerne skal stemme om sammenlægningen, fortæller afdelingsformand, Gunnar Hedegaard Nielsen, SiD Løgstør. - Vi valgte også at fremrykke sammenlægningen, så den kan træde i kraft allerede 1. oktober i år, hvis forbund og medlemmer giver os muligheden. De fire SiD-bestyrelser har i enighed udpeget afdelingsformand Lindy Mortensen, Fjerritslev, som kandidat til posten som formand for den sammenlagte afdeling. For 10 år siden 20 april Kæmpe bingo og indsamling gav 25.000 kr. Lions Club Løgstør har nu gjort det endelige resultat af weekendens kæmpe-bingo og indsamling op. I alt blev det til en indtægt på 25.000 kr., og når enkelte, mindre udgifter er trukket fra, bliver det til et pænt overskud. Disse penge bruges udelukkende på ting til Krimulda-sanatoriet i Letland, hvor 200 syge børn har hjemme.