Klim

20 medlemmer til generalforsamling

KLIM:Der var kun mødt 20 af de godt 300 medlemmer i Klim Håndværker- og Borgerforening til generalforsamlingen på Klim Kro. Her berettede formand Irma Sørensen om årets gang, og hun så frem til en ny sæson, hvor byfesten 11.-12. juni er den første store opgave for bestyrelsen. - Vi har haft et godt år, hvor vi har været fødselshjælpere til Tirsdagsklubben og Boligtrivsel, der begge lader til at få succes, fortæller Irma Sørensen. Økonomisk har foreningen det godt med et overskud i 2003 på 9353 kroner og en egenkapital på godt 17.000 kroner samt en gældfri legeplads. Lisbeth Madsen og Lone Nielsen ønskede ikke at modtage genvalg til bestyrelsen og blev afløst af Trine Olsen og Birthe Pedersen. Uden for tur ønskede Henrik Berg at trlkke sig fra betyrelsen og her rykkede suppleant Kresten Dahl Jensen ind. De nye suppleanter er Leo pedersen og Lisbeth Madsen. - Vi konstituerer os lørdag 8. maj, når bestyrelsen skal tage fat på forberedelserne til sommerfesten, fortæller Irma Sørensen.