Skolevæsen

20 mio. anlægskroner kan snart forsvinde SKOLER: Børne- og undervisningsudvalget har været på bygningssyn - og det rystede

Flere af Hjørring Kommunes skoler er de senere år blevet udbygget og renvoeret - her Holmegårdskolen, men den løbende vedligeholdelse er svigtet. Der har været afsat for få penge, mener Ole Albæk (UP). Arkivfoto: Kurt Bering

Flere af Hjørring Kommunes skoler er de senere år blevet udbygget og renvoeret - her Holmegårdskolen, men den løbende vedligeholdelse er svigtet. Der har været afsat for få penge, mener Ole Albæk (UP). Arkivfoto: Kurt Bering

HJØRRING:Hjørring Kommunes børne. og undervisningsudvalg havde en travl mandag. De holdt nemlig bygningssyn i forbindelse med deres ordinære møde i udvalget. Turen gik til otte-ni kommuneskoler og en enkelt institution. Formanden var noget rystet over det, han så. - Jeg kan i hvert fald sige, at de beløb, der løbende er blevet afsat til vedligeholdelse af skolerne har været for små. De kan være afsat såvel centralt som lokalt. Der er dårlige vinduer, utætte tage og der trænger til et lag maling. Desuden er der en række faglokaler, som trænger til fornyelse - indenfor naturfag og mediatek specielt, siger formanden for udvalget, Ole Albæk (UP). Udvalget så de mest trængende skoler - altså de skoler, hvor man allerede har en plan for renovering. - Jeg kan kun sige, at der er nok at bruge de 20,5 mio. kr. til, som vi har. Daginstitutionen var børnehaven Emilie, som ønsker en tilbygning. Udvalget skulle på mødet også beslutte, hvor man kan reducere driftsbudgettet med 2.630.000 kr. - Et enigt udvalg har bestemt, at vi tager de seks første reduktioner i vores katalog, siger Ole Albæk. Det betyder 550.000 kr. på tandplejen, én mio. kr. fra fem lukkedage i daginstitutionerne, 592.000 kr. findes ved at øge belægningsprocenten med fem pct., 200.000 kr. hentes via en takstfinansiering af talepædagoger og endelig skal der spares 400.000 kr. på skoletjenesten. Endelig skal der spares 88.000 kr. på Familieværkstedet i Sindal. - Jeg er glad for, at vi var enige. Og for, at det var så lille et beløb for næste år, vi skulle reducere. I år har vi jo afleveret 16 mio. kr. til fællesskabet, siger Ole Albæk.