20 nye jobs på sygehus

Ryg- og gigtcenter i Skagen åbner til august 2005

Hospitaler 1. december 2004 05:00

SKAGEN: Når amtets sundhedsudvalg på mødet torsdag med stor sandsynligvis siger ja til forvaltningens indstilling om at godkende ryg- og gigtcenter i sengefløjen i det nedlagte sygehus i Skagen, er det også et ja til 20 nye arbejdspladser. Det fremgår af dagsordenen til sundhedsudvalgets møde, som reelt giver grønt lys til at ombygningen vil kunne begynde i januar og slutte til august, hvor de første patienter vil kunne modtages sidst på måneden. Personalenormeringen lyder på 20,15 medarbejdere, og det skæve tal skyldes naturligvis, at flere af stillingerne er på deltid. For eksempel regnes med, at en socialrådgiver skal tilknyttes ryg- og gigtcentret i det, der svarer til 0,4 stilling - altså knap nok en halvtidsstilling. Der skal ansættes en leder af centret samt en reumatologisk overlæge, syv terapeuter med flere. Se det samlede antal i faktaboksen her ved siden af. Udgifterne til at drive centret bliver cirka 6,2 millioner kroner til lønninger samt en lille million til udgifter til mad/drikkevarer. Heri er medregnet møde- og gæsteservering. Maden til de forventede 280 årlige patienter kan ikke laves på stedet, og forvaltningen foreslår politikerne, at levering af mad til ryg- og gigtcentret sendes i udbud, så alle kan byde på det. Man kunne jo forestille sig, at det kommunelae køkken på Ankermedet i Skagen på lige fod med private leverandører vil byde på denne ordre. Tidsplanen for det videre forløb efter sundhedsudvalgets møde torsdag er behandling i amtes økonomiudvalg 6. december og i amtsrådet 14. december. Ombygningen kan begynde straks i det nye år, og i begyndelsen af januar vil lederstillingen blive opslået, så lederen kan tiltræde senest 1. april for at være med i planlægningen og opbygningen af centret i Skagen. Stillingen som reumatologoisk overlæge vil blive opslået samtidig - dog først med tiltrædelse senest 1. august. De øvrige stillinger bliver først slået op senere. Sundhedsudvalget besluttede på et møde 18. november at indstille til økonomiudvalget/amtsrådet, at der gives en anlægsbevilling på 14,3 millioner kroner til etablering af ryg- og gigtcentret i sengebygningen på Skagen Sygehus. Det forudsætter dog, at der, som det udtrykkes, opnåes en tilfredsstillende ordning i forbindelse med den påkrævede byggetilladelse fra Skagen Kommune. Det kunne tolkes som om, at Skagen Kommune denne gang bør arbejde hurtigt med byggetilladelsen. Der bliver i centret 20 møblerede værelser med eget bad og toilet og en fløj til behandling og træning i en ny gymnastiksal.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...