Vester Hassing

20 ton svovlsyre på afveje nær fjorden

Rør sprang på Nordjyllandsværket

VESTER HASSING: Et teknisk uheld medførte, at 20 kubikmeter svovlsyre torsdag i sidste uge strømmede ud på jorden 100 meter fra Limfjorden på Nordjyllandsværket ved Vester Hassing. En mindre del af svovlsyren nåede via en kølevandskanal i fjorden. Ifølge produktionschef på Nordjyllandsværket, Jens Erik Pedersen, vurderer værkets kemikere, at der ikke ser sket skade på fjordmiljøet. - Vores personale vil hurtigt den syre, der var spredt ud på det omkringliggende areal, neutraliseret med kridtslam. Nogle få kubikmeter svovlsyre løb ud i kølevandskanalen, hvor det hurtigt blev fortyndet og neutraliseret af det udstrømmende kølevand fra blokanlæggene, siger produktionschefen. På uheldstidspunktet kørte blokanlæggene med næsten fuld kølevandsmængde, hvilket indebærer en gennemstrømning på ca. 75.000 kubikmeter vand i timen. Den sandsynlige årsag til uheldet er ifølge produktionschefen, at den pågældende rørledning ved en fejl efter den seneste tømning af værkets svovlsyretanke blev lukket i begge ender. Solens opvarmning fik den indespærrede syre til at udvide sig, og da den stærkt ætsende væske ikke kunne løbe tilbage, forsagede trykket sprængning af en såkaldt kompensator. Værket har givet meddelelse om uheldet til Nordjyllands Amt og i den forbindelse meddelt, at den nuværende instruktion vil blive revurderet ig i fornødent omfang ændret. Svovlsyren, der stammer fra det ene af værkets to røgrensningsanlæg, afskibes normalt til Fredericia, hvor det bruges i gødningsproduktion.