Planteavl

200.000 kr. til Kornets Hus

LET-udvalg hjælper videns- og oplevelsescenter ved Bageriet Aurion på vej med bevilling.

Udvalget for Landdistrikt, Erhverv og Turisme støtter projekt Kornets Hus med 200.000 kr., som er et kommunalt bidrag til, at projektet går ind i etableringsfasen. For to år siden bevilgede kommunen andre 200.000 kr. til et forprojekt, som der kom en projektbeskrivelse og en forretningsplan ud af. - Nu er de kommet så vidt, at de er ved at stifte en forening for Kornets Hus. Det er et godt projekt, som nu er delt op i flere faser. Det har et stort potentiale for oplevelser. Nok ikke så meget i første omgang, men mindre kan også gøre det, udtaler udvalgsformand Knud Rødbro, Lokallisten. Resultaterne af forprojektet blev præsenteret for knap et år siden, men på grund af finanskrisen er projektet efterfølgende blevet reduceret i omfang og pris i den første etableringsfase. I sidste måned fik Vækstforum Nordjylland en ansøgning på knap 15,7 mio. kr., og den er sendt videre til prækvalifikation. - Det varer længe før vi ved, om vi får penge. Vi bruger noget af tiden til at sende ansøgninger til fonde, og det kræver tegninger, budgetter og så videre. Derfor glæder det os meget, at kommunen er parat til at støtte os nu, så vi kan få lavet det materiale. Det er rigtig fint, siger daglig leder Jørn Ussing Larsen, Bageriet Aurion. I alt er budgettet for fase et på knap 31,6 mio. kr., og heraf skal de 13 mio. kr. komme fra private investorer og fonde. I projektet er der afsat 22 mio. kr. til ny bygning på 1000 kvadratmeter til bageri, bagerakademi, foredragssal, udstillingsrum, cafe og biblioteket. Byggeriet er halveret i forhold til den oprindelige skitse. En del af Aurions nuværende aktiviteter i bageriet ved Guldagervej syd for Hjørring skal lægges over i Kornets Hus. - Der er en kæmpestor interesse for bagerkurser. Jeg ku' sagtens fylde 20 bagerkurser om året med 25 på hver uden at annoncere for dem. de skal over i Kornets Hus. Meningen er også at fortælle om de produkter, der indgår i brød, fortæller Jørn Ussing Larsen. I det reviderede projekt er der droslet ned på de mere oplevelses- og attraktionsmæssige aktiviteter, hvor der på sigt regnes med 10.000 besøgende på årsplan mod tidligere 30.000.