200.000 kroner til turistservice

Udvalg vil fordele pulje til fem turistforeninger, efter udvalgets regnskab 2008 endte i plus.

Fem turistforeninger med resultatkontrakt med Hjørring Kommune får i dag brev om, at de senere i år får et ekstra tilskud til at yde turistinformation og - service på de lokale turistkontorer. Foreningerne i Tversted, Hirtshals, Lønstrup, Løkken og Sindal får i 2009 hver 40.000 kr. at gøre godt med eller tilsammen 200.000 kr. - Pengene er en kompensation for nogle af de ekstra udgifter, som er kommet på turistbureauerne, siger udvalgsformand Knud Rødbro, Lokallisten. Flere af turistforeningerne har svært ved at få økonomien til at hænge sammen og kører med underskud. Den ekstra pulje lindrer derfor lidt på eventuelle økonomiske lommesmerter. Baggrunden for LET-udvalgets pludselige gavmildhed er, at udvalget på sit møde i mandags fik forelagt regnskabet for 2008 for dets områder. Her viste det sig, at der på erhvervs- og turismeområdet generelt lå uforbrugte midler på 216.000 kr. Beløbet var del af en rammebevilling til aktivitetstilskud samt til udgifter i forbindelse med afvikling af Vendsyssel Udviklingsråd. I stedet vil LET-udvalget have overført hovedparten af pengene til 2009 med den førnævnte prioritering, at de kommer ud at arbejde for lokale turistservice. Også overførsel til landdistrikt Erhverv og turisme var ikke det eneste område, hvor LET-udvalget har haft mindre udgifter end forventet i 2008, og derfor vil benytte sig af adgangen til at overføre til næste budgetår. I alt fik sektoren et overskud på 978.000 kr., hvoraf hovedparten er penge til landdistrikter, som ikke kom i omløb. Hovedsageligt på grund af at det har trukket ud med at bruge et restbeløb på bevillingen til Projekt Nedslidte bygninger og fordi et bevilget tilskud til Tolne Skovpavillon ikke var udbetalt før nytår. Endelig har et tilskud fra Kulturarvsstyrelsen til profilering pyntet på regnskabet, fordi kommunen først modtog det i 2008 og ikke i 2007. Plus på anlægsside Også på anlægsbudgettet for 2008 er der overskud, og her indstiller LET-udvalget, at 342.000 kr. tilføres kassebeholdningen og at 601.500 kr. samles i en pulje til nye projekter indenfor området.