200-250 kbm kloakvand fjernes hvert døgn

12 km spildevandsledning taget i brug mellem Slettestrand og renseanlæg i Aggersund

SLETTESTRAND:Med et tryk på kontakten satte formand for Teknik- og Mijøudvalget Jørgen Eriksen (V) pumperne i gang på den nye spildevandsledning mellem det tidligere renseanlæg ved Sletteåvej og Fjerritslev Centralrenseanlæg ved Aggersund. Arbejdet med etablering af den nye spildevandsledning gik i gang i efteråret 2003. - Spildevandsledningen er 12 km og har kostet 7,5 mio. kroner, fortæller ingeniør Frede Møller Jensen. - Den vil sørge for transport af 200-250 kbm kloakvand pr. døgn og er dimensioneret, så den også kan klare spildevandet fra både badehotellet og campingpladsen ved Svinkløv. Begge disse steder er der i dag nedsivningsanlæg. Frede Møller Jensen fortæller, at det tidligere renseanlæg ved Sletteåvej blev etableret i 1976. Dette renseanlæg er nu erstattet med en pumpestation. Tilbage står opgaven at knuse de store betonkar og bortfjerne dette affald. Vil skåne naturen - Vi har gennem mange år politisk drøftet etablering af denne spildevandsledning. Nu er den færdig og klar til at klare transporten af 120.000 kbm kloakvand om året, fortalte Jørgen Eriksen ved indvielsen. - Målet med investeringen er at skåne naturen, gavne miljøet ved ikke at udlede noget uheldigt til Sletteå, ikke længere være nervøs under kraftigt regnvejr for de udledninger, dette kunne medføre samt at sikre rent badevand ved vor kyststrækning. Jørgen Eriksen oplyser, at både husstande ved Slettestrand og Kollerup bliver koblet på den nye spildevandsledning. Spildevandsplan Fjerritslev Kommune vedtog i 2002 en spildevandsplan gældende for perioden 2002-2013. Spildevandsplanen belyser både de miljømæssige aspekter heraf og de økonomiske konsekvenser for kommunens kloakforsyning, som varetager anlæg, drift og vedligeholdelse af det offentlige spildevandsanlæg. Det vil i praksis sigesige renseanlæg og kloakker. Ved indvielsen af den nye spildevandsledning roste Jørgen Eriksen håndværkerne for det store hensyn, der er taget til trafikanterne under arbejdets udførelse.