200 år gammelt hus kan rives ned

HOBRO:Et borgerligt flertal i Hobro Byråd har sagt god for, at den over 200 år gamle ejendom Adelgade 23 i Hobros gågade kan rives ned. Venstres Kim Laursen argumenterede med, at Hobro alligevel ikke har ret mange bevaringsværdige huse tilbage, og at et enkeltstående hus som det i Adelgade aldrig kan blive en turistmagnet som f. eks. Mariager, der har “bunker af gamle huse”, som han udtrykte det. Socialdemokraterne i Hobro Byråd ønskede at bevare ejendommens baghus. Partiets Kirsten Huusom gav udtryk for, at Hobro bør værne om de få gamle bygninger, byen har tilbage. - Jeg forstår ikke, at et agtværdigt pengeinstitut som Sparekassen Hobro (husets ejer, red.), der tilmed har et pænt overskud, medvirker til at gøre Hobro historieløs og uinteressant, kritiserede hun. Nedrivningstilladelsen til det gule gågade-hus har været omstridt, fordi huset er omfattet af en bevarende lokalplan, og fordi kommunens rådgiver i sagen, den århusianske Exners Tegnestue, varmt har anbefalet at bevare huset af kulturhistoriske årsager.