200 klager over ejendomsskat

Er storleverandører af sager til vurderingsankenævn

AALBORG:Det kan koste beboere i boligselskaber og ejerlejligheder omkring 1000 kroner om året i øget ejendomsskat, at skattevæsenet er slået ind på en ny måde at beregne ejendomsvurderinger på. Mange har dog ikke uden videre villet finde sig i den udvikling, og vurderingsankenævnet kommer i den kommende tid til at behandle et par hundrede klager fra Aalborg. En del af klager tegner boligselskaber sig for. De har klaget på beboernes vegne, hvor den øgede ejendomsskat i nogle tilfælde er resultat af en ejendomsvurdering, der kan være øget med et par hundrede procent. De fleste af klagerne blev allerede tidligt på efteråret afleveret til skattevæsenet i Aalborg. Herfra er de klager, hvor man ikke har accepteret skattevæsenets forklaring på ændringen, gået videre til skatteankenævnet, der hører under Told og Skat i Frederikshavn. - I første omgang fik vi omkring 280 klager, men en del har siden accepteret ejendomsvurderingen og dermed måden ejendomsskatten er beregnet på. Det resterende 200, der har fastholdt deres klage, er gået videre til skatteankenævnet, oplyser Henrik Rusholt, Aalborg Skattevæsen. Funktionschef Kaj Mathiasen,Told og Skat i Frederikshavn, oplyser, at Told og Skat i løbet af kort tid vil tage fat på sagerne fra Aalborg, hvorefter vurderingsankenævnet skal træffe en principbeslutning. Sagerne vil blive vurderet enkeltvis, men udfaldet af de første afgørelser vil formentlig blive den linje, som vurderingsankenævnet vil lægge. Det ny regnestykke for ejendomsskatten kommer ved, at skattemyndighederne ikke længere kun kigger på, hvor stor en ejendom er, men også ser på, hvordan de reelle byggemuligheder er. Det vil f.eks.sige, at hvis der f.eks. i fremtiden er mulighed for at opføre en ejendom i flere etager end nu, så stiger ejendomsvurderingen og dermed ejendomsskatten. I enkelte tilfælde har byggemulighederne vist sig at være mindre end hidtil vurderet, og det har så givet en lavere ejendomsvurdering.

Forsiden