Lokalpolitik

200 millioner til glæde og gavn

Når regionen får 200 millioner kroner til udvikling og arbejdspladser, så er det væsenligste vel ikke, hvilke kasser pengene kommer fra?

Det vigtige er, at pengene nu giver Nordjylland mulighed for at realisere ønsket om vækst og varige arbejdspladser. Regeringen har netop barslet med sit forslag til, hvordan Nordjylland kan modtage støtte for 200 millioner kroner. Hvis forslaget bliver vedtaget, så står vi med gode kort på hånden til fremtidens udfordringer. At der så er lagt klausuler ind på, hvordan pengene skal anvendes, er for mig at se ikke så mærkeligt. Der er jo tale om støttekroner fra offentlige puljer, og der er naturligt nogle krav, som projekterne skal leve op til. Sammen skal vi nu på tværs af kommunale skel - på tværs af skel mellem det offentlige og private erhvervsliv – finde ud af, hvordan støtten anvendes bedst muligt. Nu må vi én gang for alle vise, at vi er i stand til at komme frem med de rigtige projekter. Ellers bliver vores største problem ikke, hvor pengene kommer fra, men at der ikke kommer flere. Vi skal vise, at vi er værd at sende penge efter. Med opfyldelsen af regeringens valgløfte får vi nu bl.a. mulighed for at udvikle den helt rigtige strategi til fremtiden på baggrund af grundige analyser af, hvilke udviklingsinitiativer der vil virke. Mange forslag svirrer i luften – turisme eller teknologi – hvad skal vi satse på? Fokus skal i hvert fald rettes ind, for vi kan ikke være verdensmestre til det hele. Vores region får flere millioner til at lave en ekstraordinær og meget hurtig uddannelsesindsats over for de mennesker, der bliver arbejdsløse. Det vil betyde, at en hurtig omskoling bliver en mulighed, som forhåbentlig igen vil føre til et varigt job. Og der tages også hensyn til vores landbrugsarv, idet en række midler er afsat til at forbedre forarbejdningen og afsætningen af jordbrugsprodukter. Og her kan vi noget i Nordjylland, som vi skal bygge videre på. Nordjyllands Amt har været en aktiv medspiller på dette område, og der er altså nu mulighed for at styrke indsatsen. Og støtten skal gå til de små- og mellemstore virksomheder, som jo efterhånden er en solid kerne i vores erhvervsstruktur. Den 3. maj trækker det nye værksforum i Nordjylland i arbejdstøjet, og erhvervsminister Bendt Bendtsen deltager i forumets første møde. Her skal vi ikke klynke men være kreative og vise, at der er handling og tanker bag de mange ord, vi har sagt om alle de udviklingsmuligheder, vi ser i det nordjyske. Vi skal brede samarbejdet ud, så også vores uddannelsesinstitutioner – ikke mindst Aalborg Universitet – bliver vigtige medspillere. Og vi skal lytte til de toner, som regionens private erhvervsliv kommer med. For alle gode kræfter skal i spil. Og når det så er lykkes os at anvende de 200 millioner til banebrydende projekter, der har fået arbejdsløsheden den rigtige vej nedad, så kan vi jo overveje igen at søge om yderligere støtte. Noget som regeringen med dens forslag i øvrigt på ingen måde udelukker.