EMNER

2000 AVISER OM DAGEN

Dagbladet Arbejderen udkommer fem dage om ugen, tirsdag-lørdag. Oplaget er cirka 2000 om dagen. Omsætningen er cirka 1,5 million kroner årligt. Bladet kunne i september 2002 fejre 20 års jubilæum som dagblad. Forud var gået nogle år med udgivelse som uge- og 14 dagesavis. Bladet udgives af Danmarks Kommunistiske Parti Marxister-Leninister, der oprindelig var inspireret af den albanske model, mens det traditionelle DKP hyldede Sovjet og Kommunistisk Arbejderparti (KAP) hyldede Kina. Dagbladet Arbejderen har hovedkontor i Ryesgade på Nørrebro i København og råder over eget trykkeri på adressen. Jyllands-redaktionen ligger i Mejlgade i Århus. Der udgives tillige netavis på www.arbejderen.dk