2000 indberetninger

Ifølge Ugeskrift for Læger indberettede danske læger sidste år 2000 bivirkninger i forbindelse med patienters brug af lægemidler - til sammenligning udskrives årligt 2,8 milliarder døgndoser medicin og andre lægemidler. Chefen for Institut for Rationel Farmakoterapi Jens Peter Kampmann, konkluderer på den baggrund i Ugeskrift for Læger: "Der er 20.000 læger i Danmark. Hvis antallet af bivirkninger, der indberettes, virkelig skulle være så lavt som 2000, ville de svare til, at hver læge kun skulle støde på en bivirkning cirka hvert 10. år. Enhver, der kender til menneskets biologi, kan sige sig selv, at det tal ikke kan passe. Tallet er langt højere".