2000 KR. PR. KØJE

Det koster som en tommelfingerregel 2.000 kr. pr. køje pr. uge og dermed 12.000 kr. for en båd med seks køjepladser til sejlads i danske farvande hos Scancharter. 10-15 pct. mere i Middelhavet og i Grækenland. På Søsportens Brancheforening Danboats hjemmeside www.danboat.com er en liste over bådudlejningsfirmaer i medlemskredsen.