Energiselskaber

2000 kroner mere på varmeregning

Bestyrelse venter med at lave fastprisaftale til gasprisen falder

LENDUM:De 218 forbrugere ved det naturgasfyrede Lendum Kraftvarmeværk betaler 17 procent mere for varmen end i sidste fyringssæson, men varmeværkets bestyrelse lurer på, om afregningsprisen på et tidspunkt kan blive sænket igen. For en gennemsnitsbruger betyder det rundt regnet 2000 kroner mere om året. - Vi har den 1. oktober lavet en ny 2-årig gasaftale sammen med andre varmeværker, og aftalen giver os mulighed for, hvis der sker et prisfald på gassen, at gå ind og låse prisen fast. Det kan give en lettelse for resten af perioden. Derfor vil vi holde øje med gasprisen og slå til, når vi mener det er gunstigt, sagde varmeværkets formand Poul Dige Pedersen ved værkets generalforsamling tidligere i denne uge. Siden den sidste fastprisaftale med Naturgas Midt/Nord udløb har gasprisen stort set løbet een vej - op, mens bestyrelsen har ventet på bedre priser. Det er baggrunden for at værket sidste år måtte betale omkring 450.000 kroner ekstra for gassen. Når der på bundlinien alligevel kun optræder et minus på 83.645 kroner, så skyldes det at værket også har solgt mere varme til forbrugerne og tjent mere på elproduktionen. Det er dog udelukkende de fortsat høje gasprisen, der har fået bestyrelsen til at sætte afregningsprisen i forhold til forbrugerne op fra 68 til 80 øre pr. kWh, idet underskuddet er slebet af på forrige års overskud på 126.000 kroner. At Lendum Kraftvarmeværk har investeret næste 2 millioner kroner i en renovering og opgradering af kraftvarmeværkets hovedmotor har ikke påvirket driften, idet operationen har givet en mere effektiv motor, og samtidig har en låneomlægning sparet 44.000 kroner i renteudgifter på årsbasis. Gennem flere år har værket forsøgt at spore en læk i varmerørsystemet, men hidtil er det ikke lykkedes at mindske tabet på 45 kubikmeter vand om måneden. Der er lutter genvalg til bestyrelsen.