2004 blev et turbolent og skelsættende år for søværnet

FREDERIKSHAVN:2004 vil blive husket for det overrumplende forsvarsforlig, der med et pennestrøg nedlagde det danske ubådsvåben og dermed hele ubådseskadren på Flådestation Frederikshavn. En beslutning, der sendte chokbølger langt ind i Nato. 2004 blev også året, hvor tre udtjente minelæggere med base i Frederikshavn blev udfaset. Omvendt har Søværnet i Frederikshavn kunnet byde velkommen til det nye flag-skib Absalon, det første af to kommandostøtteskibe, der er Søværnets hidtil største fartøjer. Skibene udrustes til internationalt at løse de mange forskelligartede militære og civile opgaver, som fremtidens forsvar og katastrofehåndtering stiller krav om. Når resultatet af sommerens forsvarsforlig i øvrigt skal gøres op, har Frederikshavn efter de hidtidige pejlinger at dømme vundet mere end der er tabt med hensyn til forsvarsjob. Velkommen kan også hilses flytningen af Søværnets grundskole fra Auderødlejren til den ny Søværnets Sergent- og Grundskole som afløser for den hidtidige Sergent- og Sergentskole samt på flådestationen nye operative logistiske funktioner.