2006 blev et godt år for minkavlerne

En gennemsnitlig minkavler med 1.600 tæver forøgede sin indtjening med 400.000 kr. til 1,4 mio. kr.

HJØRRING:Et gennemsnitligt minkskind kostede 320 kr. i 2006, og den pris var avlerne særdeles tilfredse med. I 2005 var prisen nemlig kun 255 kr. Det betød i sagens natur, at den gennemsnitlige minkavler i Danmark tjente flere penge. En avler med omkring 1.600 tæver havde i 2005 et overskud før skat på godt en mio. kr., mens overskuddet i 2006 steg til godt 1,4 mio. kr. Dermed blev 2006 en fortsættelse af flere år med stigning på prisen på minkskind. Gem til dårlige tider - Vi opfordrer avlerne til at de bruger de flotte regnskaber til at ruste sig godt til fremtiden, siger driftsøkonomikonsulent Jørgen Cæsar Jensen fra LandboNord i Brønderslev. Lavere overskud i 2007 Han peger nemlig på, at avlerne formentligt må forvente et noget lavere overskud i 2007. - Den seneste skindauktion tyder på, at de seneste års succesfulde udvikling kan vende i år. Lidt forsigtigt anslår vi, at prisen i 2007 bliver på 225 kr. per skind. Desuden ser vi stigende priser på råvarer som fisk, fjerkræ og andre fodertyper til mink på 10-15 pct., og de to ting giver tilsammen et forventet fald i indtjeningen til det halve af 2006, siger han. LandboNord forventer dog, at minkavlerne til kunne hente en normal løn ud af produktionen og stadig have råd til at sætte penge fra til de dårlige tider, der med mellemrum rammer branchen. - Skattevæsenet må dog forberede sig på en indtægtsnedgang fra minkavlerne, siger Jørgen Cæsar Jensen. LandboNord anslår, at årets resultat før skat bliver omkring en halv million kr.