EMNER

2007 har været det bedste år i Kristelig Fagforening

THISTED:Udsigterne til en mulig konflikt til foråret på det offentlige arbejdsmarked har også smittet af på medlemstilgangen til Kristelig Fagbevægelse Thy-Mors. Det oplyser forretningsfører Bent Fodgaard. Kristelig Fagbevægelse Thy-Mors havde 2130 medlemmer ved årsskiftet, og i løbet af 2007 er der noteret en tilgang på omkring otte procent. Fagforeningen har en karenstid på to måneder for nye medlemmer, før de har opnået anciennitet til at kunne oppebære understøttelse til tilfælde af strejke eller lockout. Bent Fodgaard understreger imidlertid, at tilgangen af nye medlemmer har fundet sted i løbet af hele 2007, men at der naturligvis også har været en del, som har meldt sig ind som en konsekvens af, at der muligvis bliver strejke indenfor det offentlige i engang i maj i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. - Vi har ingen indflydelse på resultatet, fordi det er FOA, der har forhandlingsretten indenfor ældreplejen, som kan blive konfliktramt, og selv om det sker, vil vores medlemmer ikke strejke, men de kan jo komme til at stå i den situation, at de bliver udelukket fra at arbejde, og så vil de oppebære samme strejkeunderstøttelse, som deres kolleger i den anden fagforening, siger Bent Fodgaard, og han fastslår, at det kun gælder for medlemmer af fagforeningen. - Det er ikke nok at være medlem af a-kassen, siger han. @Byli.9.special.bund:Af Poul Erik Tarp poul.erik.tarp@nordjyske.dk