EMNER

2010-budget endnu ikke fastlagt

Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann vil ikke her og nu forholde sig til den økonomiske situation i Statsforvaltningen Nordjylland.

Karen Ellemann vil ikke forholde sig til nordjysk økonomi. Arkivfoto: Scanpix

Karen Ellemann vil ikke forholde sig til nordjysk økonomi. Arkivfoto: Scanpix

Karen Ellemann afviser i et svar til folketingsmedlem Per Clausen (EL) at kommentere et nødråb fra statsforvaltningen i NORDJYSKE 7. maj. Heraf fremgik, at mængden af komplicerede sager inden for især skilsmisser og samkvem er steget. Derfor har statsforvaltningsdirektør Leif Sondrup lagt op til i år at bruge fem mio. kr. mere end de 45 mio. kr., der er afsat. Han har imidlertid fået en lodret ordre fra ministeriet om, at det må han ikke. Tilmed er der i forberedelsen af næste års finanslov lagt op til, at bevillingen skal være 10 pct. mindre. Og det kan ifølge statsforvaltningsdirektør Leif Sondrup ikke undgå at koste job blandt de 90 ansatte - med længere ekspeditionstid til følge. "I proces" I sin henvendelse til Karen Ellemann spørger Per Clausen, om ministeren finder det rimeligt, at borgere må acceptere længere ventetider ved skilsmisser og klager over kommunale afgørelser. Karen Ellemann skriver i svaret, at der på nuværende tidspunkt ikke er taget stilling til, hvor mange penge statsforvaltningerne får i 2010. At der i det såkaldte budgetoverslagstal for 2010 - altså et flerårigt budgetskøn - er lagt op til at spare 10 procent, "afspejler finanslovens generelle produktivitetskrav og bortfald af tidsbegrænsede bevillinger". - Jeg kan tilføje, at spørgsmålet om statsforvaltningernes bevilling i 2010 er i proces og indgår som en del af udarbejdelsen af det samlede finanslovforslag for 2010, som offentliggøres ultimo august 2009, skriver Karen Ellemann. Per Clausen kalder Karen Ellemanns svar "forventeligt". Men han er ikke ganske utilfreds med det: - Jeg læser det sådan, at hun godt er klar over, at der er et problem, man bør se på. Ellers kunne hun jo bare med det samme have skrevet, at statsforvaltningerne har de penge, de skal have. Så jeg tolker det som en lille åbning og et signal om, at dette emne bliver der set på i de kommende måneder, siger Per Clausen.

Forsiden