2015-målene

I 2000 vedtog stats- og regeringschefer verden over otte ambitiøse mål for udviklingen af verdens fattigste lande. Også den danske regering har underskrevet målene, der efter planen skal være nået i år 2015: 1. Halvere fattigdommen 2. Sikre skolegang for alle børn 3. Sikre kvinder ligestilling 4. Nedbringe børnedødeligheden med to tredjedele 5. Nedbringe dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder med tre fjerdedele 6. Stoppe spredningen af hiv/aids og andre smitsomme sygdomme 7. Sikre et bæredygtigt miljø 8. Sikre et globalt partnerskab for udvikling På et FN-topmøde i New York 14. – 16. september skal det internationale samfund gøre status over, hvor langt vi efter fem års indsats er nået i kampen for at leve op til løfterne.